Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 96

Het geloof van een vreemdeling

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 1 Koningen 8,22.37-43, Psalm 96 en Lucas 7,1-10 De lezingen van vandaag zijn knap gekozen. Op veel punten verruijzen ze naar elkaar, tegelijkertijd liggen ze aan rueerskanten van een breuklijn. Immers...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Psalm 98:1 Zondag na Kerst Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan opnieuw...

Een groene kerst

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In zijn beginverhalen laat Lucas het wemelen van lofzangen in blijde verwachting van een nieuwe tijd van recht, vrede en trouw. De geboorte...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 17:21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die, zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34;...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in...

Timmerman zoekt vrouw!

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96 en Lucas 2,1-20 Verhaal Jozef was timmerman. Onder het werk floot hij als een vogel en zong hij het hoogste lied. Net als zijn broers wilde Jozef graag trouwen. Broer Simon...

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen

M. den Braber |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

De Kerstnacht gezien vanuit de andere lezingen Bij Jesaja 8,23b-9,7, Psalm 96, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In de Kerstnacht kun je er niet omheen: je móét Lucas 2,1-20 lezen. Zowel de eenmalige als...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 96:1 Vierde zondag na Pinksteren Zing voor de Heer een nieuw lied. Schriftlezing: Psalm 96 Uitleg Dit gedicht is een en al lofprijzing van de HEER die meer is dan alle goden van andere volken. Het...

De wilde loot geënt op de edele olijf

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Sirach 50,1-24, Psalm 96 en Romeinen 11,16-24 Een apart boek, De Wijsheid van Jezus Sirach. Ik ben blij dat we 42,9 en volgende verzen niet gelezen hebben, want vrouwenhaat stemt niet vrolijk. Goed...