Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 118

Jubel bij Jezus’ intocht

L. van den Bogaard |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 118,24-29 en Matteüs 21,6-9 Het hoeft geen verbazing te wekken dat op de eerste zondag van de Veertig dagen de lezing uit Matteüs van Aswoensdag wordt voortgezet. Wel is het bijzonder dat het...

Overwinning en getuigenis

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 14,9-14, Psalm 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 De boodschap van Pasen is de verkondiging dat het leven de dood overwint: Christus vicit! De opstanding van Christus stelt paal...

Preekschets Johannes 12:1

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Johannes 12:1 Palmarum Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Schriftlezing: Johannes 12:1, 9-19 Het eigene van de zondag Palmzondag, de zondag voor...

Jezus de hoeksteen van Gods Koninkrijk

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 118,13-23 en Matteüs 21,33-46 Matteüs wil zijn lezers duidelijk maken wie Jezus voor zijn gemeenschap is. Ondanks de dood aan het kruis herkennen Jezus’ volgelingen in Hem een vervulling van...

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zijn...

Preekschets Handelingen 7:56

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Handelingen 7:56 Dertiende zondag na Pinksteren Ik zie (...) de Mensenzoon, Heer en knecht. Schriftlezing: Handelingen 7:51-8:3 Uitleg Bij het gewelddadig levenseinde van Stefanus valt op, hoezeer er...

Eerste Paasdag

H.J. Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 25,6-9, Psalm 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 De term ‘Zondagen van Pasen’ kwam na het Tweede Vaticaanse Concilie van de Rooms-Katholieke Kerk (1962-1965) in omloop. Daarvóór...

De intocht in Jeruzalem

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 21,1-111, Psalm 118,1-2.19-29 en Jesaja 50,4-7 Het gedeelte uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster staat, geeft misschien wel het beste aan hoe we met dit overbekende verhaal...

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jesaja 51,9-11, Psalm 118,15-24 en Johannes 20,1-18 ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote...

Pasen: inzien wie God is

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 14,9-14, Psalmen 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 Herkennen en erkennen Herkennen en erkennen wie God is, dat is het thema vandaag. Zowel de auteur van Exodus als Johannes...