Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 9

Barmhartigheid wil ik, geen offers

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

(Mattheüs 9:13, 12:7) Als serieuze, protestantse jongeling kon ik enthousiast raken van een tekst als deze. Jezus pleit voor barmhartigheid en niet voor liturgische uiterlijkheden. Het gaat om de essentie...

Preekschets Psalm 139:7

J. de Kok |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Kerntekst: Psalm 139:7Schriftlezingen: Psalm 139:1-12 en Matteüs 9:35,36Thema: Leven met aandacht Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is gemaakt....

Preekschets Matteüs 9:22,26

R. Bos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 9:22, 26 Vijfde zondag na Epifanie En vanaf dat moment was de vrouw genezen. (...) Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Schriftlezing: Matteüs 9:18-26 Uitleg Alle synoptische evangeliën...

Preekschets Matteüs 4:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 4:13 Tweede zondag na Epifanie Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Schriftlezing: Matteüs 4:12-22 Het eigene...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 9:9 ... en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Schriftlezing: Matteüs 9:9-13 Het eigene van de zondag Een dienst in een gevangenis, of in een huis van bewaring, of in een...

Gesprek met de kinderen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 2,1-12 (Voor de lezing uit het evangelie. Neem een deken mee.) Waarvoor gebruik je een deken? Lig je, als je ziek bent, onder de dekens of onder je dekbed of liever erbovenop? Wat kan je nog...

Aan Gods zegen is het al gelegen

K. van der Kooi |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema Inleiding In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen...

Verlossing

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Woorden die samenhangen met 'verlossen' en 'verlossing' zijn in de geloofstaal zeer gangbaar. 'Verlossing' houdt dan zoveel in als 'redding, heil'. Bekend is ook de regel uit...

Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in Marcus 5: 21-43

A.W. Zwiep |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Marcus 5:21-43 parr. (haemorrhoissa et filia Jairi) Een tussentijdse bestandopname Inleiding Met de typisch protestantse nadruk op het Woord – vaak wordt dan bedoeld: het geschreven Woord, de Bijbel...

Preekschets Lucas 5:32

A.P. Berensen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 5:32 Zesde zondag na Epifanie Ik ben gekomen (..) om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Schriftlezing: Lucas 5:27-32 Uitleg Nadat in de verzen 1-11 en 17- twee levensechte voorbeelden...