Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 9

De chaosmacht van de zee en Gods Koninkrijk

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Matteüs 13,1-9.18-23 ‘Op die dag ging Jezus het huis uit’ – zo begint de eerste van de gelijkenissen in het Matteüsevangelie, de parabel over de zaaier. Niet zomaar toevallig de eerste in de rij, maar...

Barmhartigheid wil ik, geen offers

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

(Mattheüs 9:13, 12:7) Als serieuze, protestantse jongeling kon ik enthousiast raken van een tekst als deze. Jezus pleit voor barmhartigheid en niet voor liturgische uiterlijkheden. Het gaat om de essentie...

Preekschets Psalm 139:7

J. de Kok |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Kerntekst: Psalm 139:7Schriftlezingen: Psalm 139:1-12 en Matteüs 9:35,36Thema: Leven met aandacht Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is gemaakt....

Preekschets Matteüs 9:22,26

R. Bos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 9:22, 26 Vijfde zondag na Epifanie En vanaf dat moment was de vrouw genezen. (...) Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Schriftlezing: Matteüs 9:18-26 Uitleg Alle synoptische evangeliën...

Preekschets Matteüs 4:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 4:13 Tweede zondag na Epifanie Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Schriftlezing: Matteüs 4:12-22 Het eigene...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 9:9 ... en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Schriftlezing: Matteüs 9:9-13 Het eigene van de zondag Een dienst in een gevangenis, of in een huis van bewaring, of in een...

Van toorn naar troost

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Jesaja 12,1-6 en Matteüs 9,35-10,15 De sterkte van de Heer boezemt ontzag in. Tegenover Hem staan we met knikkende knieën. De gloed van zijn toorn zal ons verzengen. Als je daarvan uitgaat en je begint...

Gesprek met de kinderen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 2,1-12 (Voor de lezing uit het evangelie. Neem een deken mee.) Waarvoor gebruik je een deken? Lig je, als je ziek bent, onder de dekens of onder je dekbed of liever erbovenop? Wat kan je nog...

Zonden vergeven

J. Visser |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Matteüs 9,1-8 Het verhaal uit Matteüs gaat allereerst om het vergeven van zonden; daarna wordt de kreupele man genezen. Omdat wij mensen geneigd zijn onder de indruk te raken en te blijven van een...

Aan Gods zegen is het al gelegen

K. van der Kooi |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema Inleiding In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen...