Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

52 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 6

Preekschets Matteüs 6:3

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 6:3 Invocabit Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Schriftlezing: Matteüs 6:1-4 Het eigene van de zondag Invocabit is de eerste zondag van de Veertigdagentijd...

Preekschets Matteüs 6:17-18a

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 6:17-18a Oculi Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. Schriftlezing: Matteüs...

Preekschets Matteüs 6:15 - Kerkdienst met gevangenen

H.R. Hummelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 6:15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag Waarom legt Matteüs er de nadruk op dat het...

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan niet...

In het verborgene of op Facebook?

M. van Tuijl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Matteüs 6,1-6.16-21 en Jesaja 58,1-10 ‘Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden’ (Mat. 6,1 – NBV). Jezus waarschuwt hier voor...

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een omineus zinnetje in Matteüs 6:25-34 Het laatste zinnetje van Matteüs 6 bederft de pret, zo heb ik het altijd ervaren. Na hooggestemde zinnen over onbezorgd Godsvertrouwen, over de lelies en de vogels...

Economie en de moraliteit

Trinus Hoekstra |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

In dit artikel gaat het om de vraag hoe vanuit de economie een moraliteit van werk vorm krijgt en welke rol theologie kan spelen bij de waarneming en de duiding daarvan. Economie wordt in dit artikel verstaan...

Onze Vader

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Liturgie |

Onze Vader die in de hemelen zijt,uw naam worde geheiligd;uw Koninkrijk kome;uw wil geschiede,gelijk in de hemel als ook op de aarde.Geef ons heden ons dagelijks brood;en vergeef ons onze schulden,gelijk...

Preekschets Matteüs 6:13

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst van het...

Gebed, bidden, smeken, verhoren

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bidden' is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest vereenzelvigd...