Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 26

Preekschets Matteüs 27:7

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:7 Witte Donderdag de akker van de pottenbakker Schriftlezingen: Jeremia 32:6-15; Matteüs 26:20-25, 27:1-10 Het eigene van Witte Donderdag Op Witte Donderdag gedenkt de gemeente dat Jezus met...

Herder

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het beeld van de herder behoort tot de vertrouwde voorstellingen in de geloofstaal. Te denken is aan liederen als 'De Heer is mijn herder', illustraties in de kinderbijbel bij...

Preekschets Matteüs 26:26-27

R.J. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:26-27 Witte Donderdag Neem, eet, dit is mijn lichaam.Drink allen hieruit. Schriftlezing: Matteüs 26:20-30 Het eigene van de dag De dienst op Witte Donderdag wordt gekenmerkt door de gedachtenis...

Preekschets Marcus 14:25

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 14:25 Witte Donderdag Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Schriftlezing: Marcus...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'testament' is in onze maatschappij nog steeds van belang voor de beschikking van een erfenis. Het woord 'verbond' wordt echter niet vaak meer gebruikt. Toch blijft...

Maaltijd (van de Here)

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik en de geloofspraktijk denken we bij 'maaltijd' aan het heilig avondmaal, ook wel genoemd de eucharistie of de maaltijd van de Heer. Als symbool...

Passie voor verloren schapen

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Zacharia 13,1-9 en Matteüs 26,31-35 Zondag Judica – ‘Doe mij recht, Heer!’ – vormde vanouds de toegang tot de twee laatste weken van de Grote Vasten, de Quadragesima. De laatste periode van toenemende...

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:36-46...

‘Mijn ziel is diepbedroefd’

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 51,12-23 en Matteüs 26,36-46 Emoties, we smullen ervan. Als er geen emoties vertoond worden, haken we snel af. Prachtig dus, dat de Jezus zoals Matteüs Hem tekent, bedroefd en beangstigd is...

Sacramentaliteit, avondmaal en de eerste christenen

B.J. Lietaert Peerbolte |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Jezus zelf In de kerkelijke traditie heeft het avondmaal, meer nog dan de doop, de reputatie terug te gaan op Jezus zelf. Immers, in de liturgie worden de inzettingswoorden als prominent onderdeel van...