Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 61

Evangeliseren, (in)winnen, overtuigen

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal en cultuurtaal Iemand 'winnen' als het overtuigen en inwinnen van iemand voor een bepaalde zaak, is nauwelijks een gangbaar begrip in onze taal. We gebruiken 'winnen' eigenlijk alleen in de...

Wegwezen jullie!

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Lucas 4,14-21 en Jesaja 61,1-9 Bij de kassa in de super staat een lange rij. Jos en Hans staan achteraan, ze hebben alleen maar een flesje en een zakje chips. Vooraan in de rij staan een paar oude...

'De Geest des Heren is over mij'

A. van der Woude |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Een intertekstuele relatie tussen Lucas en Jesaja Als je deze twee gedichten samen leest, zijn zij als de eerste en tweede stem uit één muziekstuk. Een thema uit die compositie is de moederfiguur. Bij...

Preekschets Lucas 4:28-30 - Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond...

Preekschets Jesaja 61:1 - Vierde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Schriftlezing: Jesaja 61:1-11 Het eigene van de zondag We komen dichter bij de viering van kerst. De tekst voor deze...

Kindermoment Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

uit de bijbel Jesaja 61,1-9 Lucas 4,14-21 Lucas legt de nadruk op de kracht van de Geest die Jezus heeft verwekt, gedoopt en in de woestijn geleid. Door de Geest begint Jezus nu zijn werk in het openbaar...

De Geest van God die bevrijdt

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 61,1-9, Psalm 145,13-21 en Lucas 4,14-21 Alle drie teksten beschrijven situaties waarin mensen niet verder kunnen, waarin zij het gevoel hebben niet tot hun recht te komen, geen waardig leven...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van een...

Evangelie, evangelist

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'evangelie' (goede boodschap) vormt een kernwoord in het kerkelijk spraakgebruik. Het Nieuwe Testament begint met de vier evangeliën, maar we gebruiken het woord ook...

Kindermoment: Ik zie wat in jou...

M. den Braber |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

Zondag na kerst Bij Jesaja 61:10 – 62:3 en Lucas 2:33-40 Na de geboorte van Jezus gaan Jozef en Maria met hem naar de tempel in Jeruzalem. Hier ontmoeten ze Simeon en Hanna. Simeon spreekt het jonge...