Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

36 resultaten.

Actieve filters: Handelingen 2

Preekschets Handelingen 2:2-3 - Pinksteren

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Handelingen 2:2-3 Pinksteren Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich...

Messiaans mededogen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Samuel 16,5-13(14) en Handelingen 2,22-32 Volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het lijden van Jezus Christus naar de evangelist Johannes gelezen (18...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

C. Karrer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Zondag 24 mei 2015 - Pinksteren Handelingen 2:4 (…) en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Schriftlezing:...

Preekschets Lukas 10:29 - Startzondag

E. van der Wolf |

Protestantse Kerk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Startzondag Lukas 10:29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’. Perikoop: Lucas 10:25-37Thema: Goede buren Exegetische opmerkingen ‘Buren’ zijn: de bewoners...

Preekschets Handelingen 6:2

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Handelingen 6:2 Cantate ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.’ Schriftlezingen: Numeri 27:18-23...

De oogst en de vijftigste dag

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Genesis 11,1-9, Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17 Volgens Nicolaas Matsier1 zijn twee zaken karakteristiek voor Handelingen: een toekomstige wereldwijde activiteit en een hoofdrol voor de heilige...

Een Pinksterpreek verklaart wie Jezus is

B. Drewes |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

‘Er kwamen kameradendie muren van onwetendheid afbraken,en geduldigen strengen aanhoudendlegden zij alles uiten in hun woorden ontdekten wij de waarheid.’ Aan deze woorden van een anonieme dichter uit...

In gesprek met Arie Zwiep over Handelingen 2-36

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Arie Zwiep heeft in zijn bundel over de eerste hoofdstukken van Handelingen een artikel gepubliceerd, dat als titel draagt Jesus Made Both Lord and Christ (Acts 2:36): Some Reflections on the Altitude...

Preekschets Handelingen 2:11b - Pinksteren

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

...Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Handelingen 2:11b Schriftgedeelte: Handelingen 2: 1-13 Het eigene van de zondag Op de 50e dag na de opstanding van Jezus doet...

Preekschets Handelingen 2:42

M. Snaterse |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

PinksterenHandelingen 2: 42 ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’ Schriftlezingen: Handelingen 2:1-11...