Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

5 resultaten.

Actieve filters: Handelingen 18

Preekschets Handelingen 18:7

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 18:7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Schriftlezingen: Deut. 30:10-20; Hand. 18:1-11; Rom...

Preekschets Openbaring 2:3

P.M.J. Hoogstrate |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Openbaring 2:3 Achtste zondag na Pinksteren Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze... Schriftlezing: Openbaring 2:1-7 Het eigene van de zondag Zomertijd: velen komen en gaan. Het is geen tijd voor...

Preekschets 1 Korinthiers 1:5a - openbare geloofsbelijdenis

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Openbare geloofsbelijdenis 1 Korintiërs 1:5a Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:1-9 Het eigene van de zondag In de openbare geloofsbelijdenis komen veel lijnen...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Eerste adventszondag Johannes 1:23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeftSchriftlezingen: Johannes 1:1-18; Jesaja 40:1-11;...

Zwijgen

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Naar algemeen menselijke wijsheid is het een goede zaak wanneer iemand op zijn tijd weet te zwijgen. 'Horen, zien en zwijgen' is in menige situatie het devies, want 'beter gezwegen...