Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Filippenzen 4

Zorg, bezorgd zijn

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Veel christenen hebben moeite met de onbekommerde manier waarop Jezus in de Bergrede (Mat. 5-7) zegt dat we niet bezorgd moeten zijn. Steevast is de reactie of een mens dan niet...

Preekschets Filippenzen 4:1

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 4:1 Cantate Blijf standvastig in de Heer. Schriftlezing: Filippenzen 4:1-3; 10-16 Het eigene van de zondag De antifoon uit Psalm 98:1, die oproept een nieuw lied te zingen voor de heer, zet...

Biografie en geestelijke begeleiding

T. Hibma |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Fragment van een biografie Een tijdje geleden had ik als mentor een kennismakingsgesprek met een jonge, beginnende predikant. Zelf ben ik 57 jaar oud en al 28 jaar predikant in de Protestantse Kerk. Ik...

Preekschets Filippenzen 4:5-6, 3e zondag van advent

Pijpers-Hoogendoorn, I. |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Filippenzen 4: 5-6 Schriftlezing: Filippenzen...

Kindermoment Filipenzen 4:5-6

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Laat zien dat je van Jezus houdt Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Filipenzen 4:...

Preekschets Johannes 16:33a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Johannes 16:33a Rogate Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Schriftlezing: Johannes 16:23b-33 Het eigene van de zondag Zondag Rogate is de enige zondag die niet genoemd is naar de beginpsalm...

Hoe functioneerde de tafelgemeenschap in de Vroege Kerk?

L.H. Westra |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Koinônia: grondbetekenis en woordveld In dit artikel wil ik in grote lijnen de geschiedenis van de tafelgemeenschap in de Vroege Kerk natrekken. Het woord ‘tafelgemeenschap’ duidt daarbij niet zozeer direct...

Preekschets Handelingen 15:39

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 15:39 En er ontstond een verbittering, zodat zij uiteengingen... Schriftlezingen: Ps. 133; Hand. 15:36-16:5; Filp. 4:1-9. Serie Dit is het eerste deel van een serie preekschetsen over Handelingen...

Preekschets Filippenzen 4:18 - Dankdag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Filippenzen 4:18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23 Uitleg De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres...

Preekschets Matteüs 28:6 - Pasen

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 28:6 Pasen Hij is opgewekt. Schriftlezingen: Filippenzen 4:4-7; Matteüs 28:1-10 Het eigene van de zondag Pasen is het hart van het evangelie, hoogtepunt van het kerkelijk jaar, feest waaraan heel...