Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten.

Actieve filters: Exodus 14

Preekschets Marcus 6:47 - Kerkdienst met soldaten

J.C. Sent |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Marcus 6:47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. Schriftlezing: Marcus 6:45-52 (56) Het eigene van de zondag Militairen die op uitzending zijn geweest...

Overwinning en getuigenis

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 14,9-14, Psalm 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 De boodschap van Pasen is de verkondiging dat het leven de dood overwint: Christus vicit! De opstanding van Christus stelt paal...

Paasnacht - suggesties voor een hand-out voor de kinderen

|

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Een dienst voor kinderen Een avond vol lezen en zingen, vol symboliek. Een prachtige dienst voor kinderen. Als je hen een beetje helpt, kunnen ze er prima bij zijn. Maak, samen met de kindernevendienstleiding...

Preekschets Exodus 14 - Paasnacht of Paasmorgen

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Schriftlezingen: Paasnacht o.a. Exodus 14 en Lucas 24: 1-10(11) Paasmorgen: Exodus 14 en Matteüs 28 Het eigene van het Paasfeest Pasen is het grote feest van de christelijke kerk. Christus is opgestaan...

Preekschets Psalm 37:3

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 37:3 Tweede zondag na Pinksteren Vertrouw op de Heer en doe het goede. Schriftlezing: Psalm 37:1-11(40) Uitleg Psalm 37 is te rekenen tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Waaijman nam hem op...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De drie begrippen 'chaos, zee en woestheid' verbinden wij niet zo gauw met elkaar; ze hebben tegenwoordig elk een verschillende gevoelswaarde. Wij gebruiken het woord 'chaos'...

God gaat hen redden

J. Heuvelink |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Exodus 14,15-31 Gevecht Saar en Leon hebben van takken zwaarden gemaakt. Ze staan allebei op een bank en steken de zwaarden naar elkaar: ‘Ik ga je doodmaken!!’ Mama komt binnen vanwege het geschreeuw...

God. Biografie van een overlever

E. Talpstra |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Als God “ik” zegt… Levensverhalen Levensverhalen zijn een populair genre. Op 16 januari uitte columnschrijver Ephimenco in Trouw zelfs de klacht dat het nieuwe jaar al weer werd overdekt met de levens...

De slaaf en de rotte vis

G.M.G. Teugels |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Een veranderende parabel Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Marcus 6:51-52 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat...