Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Efeziërs 4

IJdelheid

E. Brink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Wie altijd in de spiegel ziet en zich met schoonheid vlijt, die kent de ware schoonheid niet, maar jaagt naar ijdelheid.' Dit aloude gezegde tekent nog steeds de meest gangbare...

Eenheid, één

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de Bijbel wordt de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, beleden als de ene en de enige God. Hoe breng je dit belijden ter sprake in een cultuur waarin de gedachte...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:3a

J.A. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

14e zondag na Trinitatis 1 Tessalonicenzen 4:3a Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op...

Dragen

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het Nederlandse woord dragen heeft de betekenis van optillen, ondersteunen en ergens heen brengen. Het kan eveneens gebruikt worden voor kleding, schoeisel of wapens. Overdrachtelijk...

Ruzie

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 3,5-17 Associatie: Verdraag elkaar en vergeef elkaar… Verhaal Naar Robin en God van Sjoerd Kuyper (Leopold, 1996, Gouden Griffel). Robin heeft veel vragen. Opa geeft wijze antwoorden....

Preekschets Efeziërs 4:3

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Efeziërs 4:3 Negende zondag na Pinksteren Span u in om (...) de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Schriftlezing: Efeziërs 4:1-13 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking...

Wil

M. Verduin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De wil van de mens is zijn vermogen zich al denkend op iets toe te leggen, ergens naar te streven, iets te begeren of te bezitten. Zo wordt de wil al of niet tot een daad waarvoor...

Preekschets Efeziërs 4:25

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Efeziërs 4:25 Rogate Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Schriftlezing: Efeziërs 4:25-32 Het eigene van de zondag De zesde zondag na Pasen (Rogate...

Gave, gaven, tongentaal

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Iemand met veel capaciteiten noemen wij wel een 'begaafd' persoon. Toch klinkt daarin nauwelijks door dat die capaciteiten 'gegeven' zijn. In kerkelijke kring wordt de laatste...

Waarheid

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het christelijk geloof is de vraag naar waarheid als de vraag naar de feitelijkheid, de normativiteit en de geldigheid van Gods openbaring van beslissende betekenis. 'Waarheid'...