Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

6 resultaten.

Actieve filters: 2 Korintiërs 12

Hemel

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De hemel en het hiernamaals worden in onze tijd door velen als achterhaalde geloofsvoorstellingen beschouwd. Men ervaart het vaak als een zoethoudertje om mensen die het in dit...

Openbaring

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In geloofstaal is 'openbaring' ingeburgerd als aanduiding van Gods bekendmaking. Het kan voor de hele Bijbel gelden maar vooral voor de passages over de toekomst. In het gangbare...

Preekschets 2 Korintiërs 12:9- 3e zondag na Trinitatis

R. Roukema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

3e zondag na Trinitatis 2 Korintiërs 12:9 Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Schriftlezingen: Jesaja 52:13-53:12 ; 2 Korintiërs 12:1- 18 Het eigene van...

Droom, visioen

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het visioen speelt in onze westerse cultuur nauwelijks een rol. Het komt hoogstens in moderne (vooral niet-christelijke) spirituele literatuur voor, als een aanduiding van bovenaardse...

Profetie en verkondiging met echtheidskenmerken

H. Tacken |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 2,1-7, 2 Korinteriërs 12,1-10 en Marcus 6,1-6(a) De profetenlezing en de evangelielezing vormen samen een fraaie combinatie van Schriftteksten. Bij Ezechiël gaat het om zijn zending in aansluiting...

Kracht in zwakheid

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Ezechiël 2,1-7, Psalm 123, 2 Korintiërs 12,1-10 en Marcus 6,1-6 De vier lezingen van deze zondag hebben bij alle verschillen een bijzonder gegeven gemeen: de hoofdpersoon of de sprekende persoon kan...