Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten.

Actieve filters: 1 Korintiërs 11

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor...

Ziekte, genezing

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ziekte en genezing worden in de Bijbel in relatie tot God gezien. In onze cultuur zijn deze twee aspecten van het mensenleven als gevolg van de secularisatie losgemaakt van God...

Alle gelovigen zijn gelijk, maar sommigen meer dan anderen.

M. Wisse |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Een verkenning van de relatie tussen avondmaal en ambt 1. Inleiding Al decennia lang pleiten met name academische protestantse theologen, maar in mindere mate ook predikanten in lokale gemeenten, ervoor...

De 'breking van het brood'

H.J. de Jonge |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In Handelingen en de Didache en de vroegste geschiedenis van het avondmaal Op verscheidene plaatsen in de vroegchristelijke literatuur wordt een gezamenlijke maaltijd van christenen aangeduid met de term...

Preekschets 1 Korintiërs 11:33 - Viering van het heilig avondmaal

W.G. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1 Korintiërs 11:33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:17-34 Het eigene van de dienst Een dienst waarin de maaltijd...

Paulus en het Nieuwe Testament

L.J. Lietaert Peerbolte |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

In Paulus’ brieven komt de voorstelling voor dat Jezus’ optreden het ‘Nieuwe Verbond’ of het ‘Nieuwe Testament’ vormt. Deze bijdrage beschrijft de achtergronden en de betekenis van deze terminologie binnen...

Preekschets 1 Korintiërs 13:13

I. de Zwart |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1 Korintiërs 13:13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Schriftlezing 1 Korintiërs 13:1-14:1 Het eigene van de zondag Veel gemeenten luiden in september...

Preekschets Lucas 22:19 - Viering Heilig Avondmaal

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heidelbergse Catechismus Zondag 28 Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken (Luc. 22:19). Het eigene van de zondag De dienst waarin het avondmaal bediend en gevierd wordt, mag voor de gemeente een...

Sacramentaliteit, avondmaal en de eerste christenen

B.J. Lietaert Peerbolte |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Jezus zelf In de kerkelijke traditie heeft het avondmaal, meer nog dan de doop, de reputatie terug te gaan op Jezus zelf. Immers, in de liturgie worden de inzettingswoorden als prominent onderdeel van...

De toegang tot de maaltijd van Christus

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Paulus, de gereformeerde traditie en de huidige praktijk De laatste decennia is in tal van protestantse gemeenten in Nederland de avondmaalspraktijk aanmerkelijk gewijzigd. Waar vroeger in kerken van...