Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten.

Actieve filters: 1 Johannes 5

Getuigenis, getuigen

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Vanaf de oudheid tot vandaag toe ademt het begrip 'getuigenis' de sfeer van de rechtspraak. Het gebod 'gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste' (Ex. 20:16) is...

Hendrikus Berkhof, een dorpsdominee in oorlogstijd

F. Broeyer |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Inleiding Een paar jaar geleden vertelde Ankie Stork mij in een interview over de hulp die haar tijdens de oorlog door de hervormde predikant van Lemele werd verleend bij het onderbrengen van Joodse kinderen...

Het Eden voor volwassenen

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Hooglied 5,2-8 en 1 Johannes 5,1-6 De Hoogliedtekst begint en eindigt met ’ani, ‘ik’. Het in het Hebreeuws zelfstandige woord betekent een beklemtoond ‘ík’. Nog twee keer komt het in de tekst voor...

Wezenzondag: verlangen naar de geliefde

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Hooglied 5,9-6,3 en 1 Johannes 5,9-15 De alternatieve lezing uit Hooglied gaat zijn derde zondag in. Nog één week te gaan tot Pinksteren, dat feest van de van liefde brandende Geest van Godswege,...

Geboorte van boven af aan

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Johannes 3,1-15 Het gesprek tussen Nikodemus en Jezus wil maar niet vlotten. Tot driemaal toe spreekt Jezus een stellig amèn, amèn uit. Onverbiddelijk stelt Hij de eis van de ‘geboorte van boven af...

Preekschets Johannes 19:37 - Goede Vrijdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Johannes 19:37 Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’ Schriftlezing: Johannes 19:31-37 Het eigene van de dag Voor de gemeente is de Goede Vrijdag...

Baptizatus sum - ik ben gedoopt

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Openbaring 7,2-12(17), 1 Johannes 5,4-10a en Johannes 20,19-31 Maarten Luther Voor Maarten Luther was de doop veel meer dan een teken van toetreding tot de christelijke gemeenschap of een markering...

Heilige strijd: een dupliek

B. de Graaf |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Wat nu? Een essay kan veel losmaken, meer dan ik ervaren heb met boeken en artikelen die ik eerder publiceerde. Het onderwerp van de strijd tegen het kwaad en het verlangen naar veiligheid lééft. Allerlei...