Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

87 resultaten.

Actieve filters: Epifanie

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt...

Preekschets Numeri 20:12 - 2e zondag van Epifanie

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Schriftlezing:...

Preekschets Exodus 40:38 - 3e zondag van Epifanie

R, van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. ’s Nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Schriftlezing: Exodus 40:34-38 Het eigene van...

Kinderverhaal en tienermoment bij Lucas 4:11-30

T. Verhoeven |

PreekWijzer |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2019

In de synagoge vinden de mensen dat Jezus naast zijn schoenen loopt. Het is mooi, dat hij uit de profetenrol voorleest. Maar als hij over Elia en Elisa spreekt en hun opdracht de buitenstaander, sterker...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23Thema: Zaaigoed Het eigene van de zondag Deze...

Preekschets Lucas 4:28-30 - Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Lucas 4:28-30 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond...

Preekschets: Geef voor je kerk. Wat heb je er voor over?

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Bij 1 Samuël 3:1-18 en Marcus 1:14-20 Deze gedachten bij de schriftlezingen voor de derde zondag na Epifanie zijn geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2018. Het eigene van de zondag...

Preekschets Romeinen 13:12

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 13:12 Epifanie De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Schriftlezing: Romeinen 13:11-14 Het eigene van de zondag De lezing die we gekozen hebben voor deze zondag, de zondag van Epifanie,...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 ; Marcus 1:1-13 Het eigene van de zondag...

Preekschets Johannes 1:51 - Epifanie

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 1:51 Epifanie Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Schriftlezing: Johannes 1:35(43)-51 Het eigene van de zondag Het is een...