Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

259 resultaten.

Actieve filters: Kerk en Theologie

Meditatie Lucas 24:33,34

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2013

De hemel op aarde! Lucas 24: 33-34 Ik herinner me nog goed de spanning, toen in april 1961 de eerste poging ondernomen werd om de ruimte te gaan verkennen. De eerste ruimtereis kwam eraan. Die reis hield...

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

R.R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om...

Meditatie bij Prediker 3

L. Koffeman |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

‘Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken’ (Prediker...

Barmhartigheid wil ik, geen offers

R. Brouwer |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

(Mattheüs 9:13, 12:7) Als serieuze, protestantse jongeling kon ik enthousiast raken van een tekst als deze. Jezus pleit voor barmhartigheid en niet voor liturgische uiterlijkheden. Het gaat om de essentie...

Eenheid en drie-eenheid

W. Otten |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2017

Over traditie en uniciteit in de theologie Een van de grootste problemen waarmee de kerk van nu kampt, is hoe de vinger aan de pols te houden. Wat is het dat mensen bezielt en hoe kunnen we genoeg bezieling...

De moderniteit van Piersons moderne theologie

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Inleiding Het ontstaan en de groei en bloei van de moderne theologie hebben de Hervormde Kerk en de Nederlandse cultuur op een manier geschokt, die door haar historische gevolgen voor kerk en volk haar...

Paulus als moeder (1 Thessalonicenzen 2:7)

T. Korteweg |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Een exegetisch onderzoek en enkele nadere overwegingen over het vroege christendom als leergemeenschap Het ligt misschien niet meteen voor de hand over een apostel die niet alleen dikwijls als sleutelfiguur...

Gevestigden en nieuwkomers

J. Spaans |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

De lutheranen in Amsterdam in de zeventiende eeuw Migratie is van alle tijden. Problemen rond de integratie van immigranten met een andere religieuze achtergrond dan die van de gevestigde bevolking zijn...

Koinonia, sociaal kapitaal en integratie

R. Brouwer; L.J. Koffeman |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

‘Vaak wordt gesproken over integratie, maar het blijft onduidelijk wat ermee wordt bedoeld’1, aldus Paul Scheffer in zijn zoektocht naar het verstaan van de multiculturele samenleving. Beter is het volgens...

Scholtens Gereformeerde Dogmatiek

A. Vos |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

Inleiding J.J. van Oosterzee (1817-82) en J. I. Doedes (1817-97) lanceerden in de winter van 1845 de nieuwe reeks Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie. Vanaf het begin van hun Utrechtse studententijd...