Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

80 resultaten.

Actieve filters: Areopagus IZB

Zondagmorgen half elf. Over de Kairos

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Het is zo tegen half elf, zondagmorgen. Het gebed om de komst van de Heilige Geest is gebeden, in de liturgie heeft de gemeente haar leven uitgeademd tot God. De Schriften zijn gelezen en als voorbereiding...

Plaatsbekleding geen prominent thema in preken

A. Verweij |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Kort voor de laatste eeuwwisseling wierp de Kamper nieuwtestamenticus Cees den Heyer een steen in de vijver met zijn boek over de verzoening. De publicatie leidde tot verhitte discussies op het kerkelijk...

Profetische dimensie van prediking

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Het profetische is niet zomaar een onderdeel van de preek, dat naar believen kan worden toegevoegd of weggelaten. Het is een integrale factor, het ferment dat de hele praktijk van de kerk wil doortrekken...

Cirkelen rond de kern

P. Vos |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Met Pieter Vos om de tafel zitten, met een preek van Kierkegaard, is een leesoefening met verrassingen. Kierkegaard grijpt je in je kraag. Een abstracte preek is beter dan een concrete preek. Toegegeven:...

De vertelling en de preek

W. Ratzmann |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Ook nu de discussie uit de jaren ‘80 over de narratieve theologie en de narratieve prediking wat is verstomd, zijn de pleidooien voor de noodzaak van vertellen in de verkondiging niet weerlegd. De vaak...

Eerste Nederlandse homiletiek van Johannes Hoornbeeck

H.C. van der Meulen |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Er worden in onze tijd verschillende werken over de praktisch-theologische discipline van de preekkunde gepubliceerd, zowel doorwrochte proefschriften als op de praktijk gerichte, handzame boeken en boekjes...

Het schrijven van een Paaspreek

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

In 2006 kwam een luisterboek met 2 CD's uit, getiteld ‘De morgen is vol nieuw geluid'. De samensteller, Koos van Noppen, vroeg 20 Nederlandse theologen naar hun mooiste fragmenten uit de christelijke...

Omwoelende meditaties

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Kees van Ekris las met het oog op de preken op weg naar Pasen ´My Bright Abyss. Meditation of a Modern Believer´, van Christian Wiman De Amerikaanse dichter Christian Wiman heeft een tumultueus boek geschreven...

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

K. van den Berg |

Areopagus IZB |

Preekschets |

InventioRond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm' en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.' Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze...

Preekschets Johannes 20:16,17 - Pasen

H. Ouwerkerk |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’. Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters...