Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

81 resultaten.

Actieve filters: Areopagus IZB

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

K. van den Berg |

Areopagus IZB |

Preekschets |

InventioRond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm' en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.' Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze...

Preekschets Johannes 20:16,17 - Pasen

H. Ouwerkerk |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’. Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters...

Preekschets Lucas 2:1-20 - Wat doen we met Kerst?

B.K. Foppen en W. Vermeulen |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Enkele exegetische en homiletische overwegingen voor de Kerstnachtdienst Zie ook: tijdschrift ECHO december 2018 ‘Wat doen we met Kerst?’ ‘Wat doen we met Kerst?’ Een vraag die inderdaad in veel huizen...

Een belang hebben om te luisteren

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Terugblik op de Areopagus-cursus ‘Actuele Prediking’, 26/27 juni 2017 Bij Areopagus verspreiden we graag een goed woord over de preek. Dat is nodig. Het valt me op hoe vaak er een negatief discours...

Zondagmorgen half elf. Over de Kairos

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Het is zo tegen half elf, zondagmorgen. Het gebed om de komst van de Heilige Geest is gebeden, in de liturgie heeft de gemeente haar leven uitgeademd tot God. De Schriften zijn gelezen en als voorbereiding...

Plaatsbekleding geen prominent thema in preken

A. Verweij |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Kort voor de laatste eeuwwisseling wierp de Kamper nieuwtestamenticus Cees den Heyer een steen in de vijver met zijn boek over de verzoening. De publicatie leidde tot verhitte discussies op het kerkelijk...

Profetische dimensie van prediking

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Het profetische is niet zomaar een onderdeel van de preek, dat naar believen kan worden toegevoegd of weggelaten. Het is een integrale factor, het ferment dat de hele praktijk van de kerk wil doortrekken...

Cirkelen rond de kern

P. Vos |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Met Pieter Vos om de tafel zitten, met een preek van Kierkegaard, is een leesoefening met verrassingen. Kierkegaard grijpt je in je kraag. Een abstracte preek is beter dan een concrete preek. Toegegeven:...

De vertelling en de preek

W. Ratzmann |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Ook nu de discussie uit de jaren ‘80 over de narratieve theologie en de narratieve prediking wat is verstomd, zijn de pleidooien voor de noodzaak van vertellen in de verkondiging niet weerlegd. De vaak...

Eerste Nederlandse homiletiek van Johannes Hoornbeeck

H.C. van der Meulen |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Er worden in onze tijd verschillende werken over de praktisch-theologische discipline van de preekkunde gepubliceerd, zowel doorwrochte proefschriften als op de praktijk gerichte, handzame boeken en boekjes...