Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

110 resultaten.

Actieve filters: Schrift

Een man zonder antwoord, een vrouw met een droom

A. de Keyzer |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

Welk beeld van Pilatus klinkt op uit de muziek van Bach? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kunnen we het best terecht bij de twee Passionen die van hem bewaard zijn gebleven. Noodgedwongen maken we...

De Bijbel als antidepressivum

S. Ypma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

De Westerse wereld gijzelt zichzelf in een tegenstelling die zich laat typeren als manisch-depressief. Achter de verworven rijkdom van de Westerse mens gaat een dynamiek schuil, die immanent verwant is...

Friedrich Christian Bauer en de Tübinger school

A. Soeting |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Enkele episodes uit het historisch-kritisch onderzoek van het Nieuwe Testament F.C. Baur was een der eersten die de historisch-kritische methode toepaste bij de bestudering van het Nieuwe Testament. In...

De bijbel in het Koptische Christendom

A. Jelsma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2007

Een vreemdeling met een bijbelse naam Tijdens de voorbereiding op mijn colleges over het vroege christendom stuitte ik enkele jaren geleden op de figuur van de woestijnvader Zwarte Mozes die in het begin...

Mag God (een) geheim blijven?

M. den Braber |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Als kind wilde ik sommige dingen geheimhouden. Ik verstopte schatten op een plek die niemand vinden kon en schreef brieven in een zelfbedacht geheimschrift. Wanneer ik een geheim vertelde, fluisterde...

'Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg'

P. Schelling |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

De titel van dit artikel zal velen bekend in de oren klinken. Hij komt rechtstreeks uit de Bijbel, uit Psalm 32:3 (NBG-vertaling). De woordkeus is welluidend en het ritme ligt goed in het gehoor. De dichtregel...

De preek en Nijhoffs poëzie en tweestemmig lied

L. de Ronde |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

‘Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff’, is de haarzuiver geformuleerde ondertitel van de studie waarop ds Kees Bregman, predikant te Soest, op 16...

Oermonsters in de bijbel: bijten ze of niet?

E. van der Linden |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Er is iets merkwaardigs in onze verhouding tot dieren. De meeste mensen hebben een groot hart voor dieren, en zeker voor huisdieren, honden, katten, kleine vogels, vissen. Een enkeling heeft zelfs een...

Heeft een ‘historisch Jezusbeeld’ theologisch enig nut?

LJ. van den Brom |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Begin 2007 publiceert Joseph Ratzinger het eerste deel van zijn studie Jezus van Nazareth, in 2011 gevolgd door het tweede deel.1 Het titelblad identificeert hem ook als Benedictus XVI, de huidige paus...

Ouderdom in bijbels-theologisch perspectief Een ‘Schriftgetrouwe’ benadering

C. Houtman |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Ter inleiding1 Een wereld van verschil. Dat is de eerste constatering die iemand zal doen die vanuit de Nederlandse verzorgingsstaat een denkbeeldige reis terug door de tijd maakt naar wereld van de...