Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Spreuken 9"'.

Preekschets Spreuken 9:10

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 9:10 Eenentwintigste zondag na Pinksteren De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Schriftlezing: Spreuken 9 Het eigene van de zondag De herfsttijd...

De wijze en de dwaze meisjes

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

In de wijsheidsliteratuur worden vrouwe Wijsheid en vrouwe Dwaasheid tegenover elkaar gezet. In Spreuken 9 nodigt vrouwe Wijsheid uit tot de maaltijd met brood en wijn, terwijl vrouwe Dwaasheid de mensen...

Waakt dan, want jullie weten dag noch uur

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Spreuken 9:1-18 en Matteüs 25:1-13 De gelijkenis van de vijf verstandige en de vijf domme meisjes staat op het rooster voor de zevende zondag van de herfst. Die valt dit jaar samen met de viering...

Preekschets Spreuken 30:15-16

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

een spreukenverzameling van een niet- Israëliet. Dat zet vers 3 in een bijzonder licht. Gelet op Spreuken 9:10 kan het haast niet missen of hier wordt aangeduid dat de auteur niet groot geworden is in de...

Fundament

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

wereld stand: door recht, waarheid en door vrede' (Abot 1:18). c.In de parabel van de wijsheid, Spreuken 9:16, heeft vrouwe wijsheid een huis met zeven zuilen laten bouwen. De combinatie van huis en zuilen...

De tien geboden in de eredienst

S.J. van der Vlies |

Centrum voor Israëlstudies |

Overige Theologische Artikelen |

het boek Spreuken. Het naleven van de wet betekent: zegen, lang leven en geluk. Zie bijvoorbeeld Spreuken 9:10 en 11: Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, je levensjaren nemen door mij...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

Spreuken 4 23 56 C.J. de Ruiter Spreuken 4 23 57 G.A. de Vries Spreuken 4 23 63 I. De Zwart Spreuken 9 10 56 C.J. de Ruiter Spreuken 12 10 57 H. Poot Spreuken 15 16 61 H.C. van der Meulen Spreuken...

Wijsheid van Salomo

E. Eynikel |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

woordelijke overeenkomsten. De wijsheid als vrouw en huwelijkspartner is ook elders een geliefd thema: Spreuken 9:1-6 en Sirach 14:20-15:10. Ook dit laatste deel heeft een eigen inclusie: 'mijn hart' in vers 17...

Spreuken

E. Tigchelaar |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

vrouwelijke figuur Wijsheid die luidkeels en openlijk het woord richt tot alle toehoorders. In Spreuken 9 heeft ze een tegenhanger, Vrouwe Dwaasheid. Formeel zijn de drie wijsheidsliederen van de leerdichten...

Vrouw

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het Nederlands heeft het woord 'vrouw' allereerst de betekenis van volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. Daarnaast kan 'vrouw' nog echtgenote betekenen en in de uitdrukking...