Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

39 resultaten voor '"Romeinen 9"'.

Preekschets Romeinen 9:3

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 9:3 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Omwille van mijn volksgenoten.... Schriftlezing: Romeinen 9 Het eigene van de zondag De Israëlzondag werd kort na de Tweede Wereldoorlog ingesteld. Hij...

Romeinen 9:16, ‘...τρέχοντος...’: Een korte exegetische overweging bij een woord van Paulus

T. Baarda |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

op de joodse achtergrond van de brieven van Paulus. Ook in het geval van het werkwoord τρέχω in Romeinen 9:16 vroeg ik mij af of de thans algemeen aanvaarde uitleg, namelijk dat Paulus daarbij een hellenistische...

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

R.R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

dus vanzelf. De meeste Joden – en Grieken, trouwens – wezen het geloof in Jezus Christus af. In Romeinen 9-11 heeft Paulus zich hierover het hoofd gebroken, en ook hij verwijst dan naar het geheim – of...

Pottenbakker

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

13:12; Klaagl. 4:2). Het Nieuwe Testament noemt de pottenbakker, kerameus, in Matteüs 27:7-10 en Romeinen 9:21 (zie ook Wijsh. 15:7; Sir. 33:13; 2 Clemens 8:2). Hetgeen de pottenbakker maakt, heet keramikos...

Preekschets Matteüs 20:14b - Vijfde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

wordt geschonken op royale (koninklijke) wijze met ontelbaar veel vóór de komma (Exodus 33:19 en Romeinen 9:15). Het betekent tegelijk iets voor zijn volgelingen. Ook zij hebben niet zuinig te calculeren...

Het eerste hoofdstuk van de leer Over de goddelijke verkiezing en verwerping

|

Nederlandse belijdenisgeschriften |

Overig |

Publicatiejaar: 1619

de meeste zal de minste dienen. Zoals geschreven staat: Ik heb Jakob liefgehad en Ezau gehaat (Romeinen 9:11-13). En: Er geloofden zovelen, als er bestemd waren tot het eeuwige leven (Handelingen 13:48)...

Preekschets Romeinen 11:25

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

zelf doet. Zij verwerpen namelijk Jezus als Messias. En met die verwerping heeft Paulus al vanaf Romeinen 9:1 moeite. Het past dus naadloos in zijn redenering om vers 15 met StV en NBG te vertalen als ‘indien...

Preekschets Zacharia 2:12b en 14

G. Herwig |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

af. We horen hierin iets van de passie van de apostel Paulus (de apostel der heidenen!), die in Romeinen 9-11 een dikke streep zet onder de verkiezing van Israël. Wat heeft een en ander met ons te maken...

Preekschets Romeinen 1:18 - zondag in de zomer

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

aspect van Gods woord (2 Korintiërs 4:2) en een aspect van het geloof in God en Jezus Christus (Romeinen 9:1, 2 Korintiërs 6:7). Het is vervolgens een aspect van de leefwereld van mensen dat naar God verwijst...

Haat

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

familierelaties op het spel zetten. 'Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat' (Rom. 9:13) In Romeinen 9:13 vinden we de moeilijke tekst: 'Jakob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat'. We moeten dit...