Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

125 resultaten voor '"Romeinen 8"'.

Preekschets Romeinen 8:1

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:1 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 Het eigene van de zondag Op de laatste vier zondagen van...

Preekschets Romeinen 8:27

H. Eschbach |

Evangelisch Werkverband |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

…maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.Romeinen 8:27b Schriftlezing: Romeinen 8: 12 – 27Thema: Zuchtend bidden of biddend zuchten Bidden is hard werken. Elke christen weet in principe...

Preekschets Romeinen 8:37

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:37 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Zie bij zondag...

Preekschets Romeinen 8:23

J. Visser |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Romeinen 8:23 Schriftlezing: Romeinen 8:18-30Thema: In blijde verwachting Zie ook Preekschets Romeinen 8:16 - Weeszondag Het eigene van de zondag Het Pinksterfeest...

Preekschets Romeinen 8:16 - Weeszondag

J. Visser |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16 Schriftlezing: Romeinen 8:12-17Thema: wezenloos Zie ook Preekschets Romeinen 8:23 Het eigene van de zondag Als de leerlingen in het bovenvertrek...

Preekschets Romeinen 8:16

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november...

Preekschets Romeinen 8:22

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:22 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 Het eigene van de zondag Paulus kiest...

Preekschets Romeinen 8:15 - Pinksteren

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Romeinen 8:15 Pinksteren U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Schriftlezing:...

Kindermoment & tienermoment bij Romeinen 8:6-11

T. Verhoeven |

PreekWijzer |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2019

Er is een tegenstelling tussen vlees en Geest. Het gevaar ligt op de loer in moraliteit te vervallen, in fout en goed. Maar waar komt het kwaad vandaan? Hoe kunnen wij eraan ontsnappen en in geloof aanvaarden...

Preekschets Psalm 104 en Romeinen 8

R. de Jonge |

Missie Nederland |

Preekschets |

Schriftlezing: Psalm 104 en Romeinen 8:18-22 Zie Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Tekstkeuze Het is altijd nodig de bijbel ‘contextueel’ te lezen...