Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Romeinen 7"'.

Preken over Dordt: DL V

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Romeinen 6:6). Het gaat hier om de blijvende strijd tussen vlees en Geest (zie Galaten 5:17; ook Romeinen 7:18). Deze strijd spoort ons echter aan om het van de Drie-enige God alleen te verwachten en alles...

Meditatie Jeremia 17:9

R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2013

ik haat. (...) Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is” (Romeinen 7:15, 18). In het algemeen zijn Mozes en de profeten, Jezus en de apostelen niet zo optimistisch...

12.10. Zuivere motieven

R.F. de Wit |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

anderzijds is er een ‘ernstig voornemen’ om ernaar te leven. Het is de spanning die Paulus in Romeinen 7 verwoordt: het goede wel willen doen, maar tegelijk merken dat het kwade steeds in je is. Augustinus...

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

53:1-5 erbij betrekken. Wie aandacht wil schenken aan het gevecht tussen de oude en nieuwe mens, kan Romeinen 7 erbij betrekken. Wanneer men het Christus’ eigen zijn wil uitwerken, zijn gedeelten uit Johannes...

Preekschets Lucas 15:11-32 - Herdenking 31 oktober kerkhervorming

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

voor de eeuwige straf van een toornende God. Maar het is het ‘ik’ van de psalmen en van Paulus in Romeinen 7. Pars pro toto. Verderop in deze strofe, althans in de oertekst, nog een keer: de zonde. Voor ons...

Het huwelijk van Jezus

B. van Os |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

het Nieuwe Testament.6 In Matteüs 22 richt een koning een bruiloftsfeest aan voor zijn zoon. In Romeinen 7:1-4 worden de gelovigen als vrouwen beschreven die na de dood van het zondige vlees een andere...

Lijden

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

zijn macht beroofd; Gods Zoon is een bron van genade, gerechtigheid en leven (Rom. 5:12-21). In Romeinen 7:24-25 verzucht de apostel Paulus: 'Ellendig mens dat ik ben!' maar hij is ervan overtuigd dat de...

Zonde, goddeloosheid

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

dat waar in Genesis 4 twijfel wordt uitgesproken of Kaïn de zonde wel de baas kan worden, dit in Romeinen 7 voor de mens in zoverre hij 'vlees' is geen vraag meer is (zie vs. 14). Je zou hier van een voortgeschreden...

16.3. Wie zijn de gasten?

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Christus centraal staat. Ook voor wat nog rest aan (steeds terugkerende) zwakheid. We horen hier Romeinen 7 in terug. Een begrip als ‘afkeer van onszelf’ heeft overigens in de gereformeerde traditie hier...

De heiden in de hoorder

H. Vreekamp |

PreekWijzer |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

adagium simul iustus et peccator, zoals dat werd herontdekt door H.F. Kohlbrugge in zijn preek over Romeinen 7:1411: ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Als heiden van huis uit, als zondaar, asebès,...