Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

47 resultaten voor '"Romeinen 6"'.

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 6:8 Zesde zondag na Pinksteren Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Schriftlezing: Romeinen 6:1-13 Het eigene van de zondag Bij de zoektocht van...

Preekschets Romeinen 6:11

P. Visser |

Areopagus IZB |

Preekschets |

dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus - Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de...

15.2. Met Christus gestorven en opgestaan

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

de doop en het water. Nu wordt deze gedachte verder uitgediept. Het kloppende hart ervan vormt Romeinen 6:3-4: de doop beeldt af dat we met Christus begraven zijn en met Hem opstaan in een nieuw leven...

Preekschets Kolossenzen 2:12 - Bediening van de Heilige Doop

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

dopen in of op de naam van Jezus (Hand. 8:16; Rom. 6:3). Een centrale perikoop over de doop vormt Romeinen 6:1-6. De doophandeling bestaat uit ondergedompeld worden in water en uit het water opstaan. Dit...

Preekillustraties: Doop

|

PreekWijzer |

Preekillustraties |

Publicatiejaar: 2017

de dood. Dat hij het er even later weer uitneemt, betekent het leven. Zo legt Paulus het uit in Romeinen 6: ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden...

9.3. Door Hem op(ge)staan

C. van Duijn |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

het gaat over bekering en de doorwerking van Christus’ opstanding in ons leven. Bijvoorbeeld: In Romeinen 6:1-14 komen het met Christus gestorven zijn en het met Christus opstaan uitvoerig aan de orde. Juist...

Preekschets Romeinen 1:18 - zondag in de zomer

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

de vraag van al dan niet rechtvaardig handelen voor de gelovige niet van tafel (Romeinen 2:6-11, Romeinen 6:15). En wandelen in waarheid is daar intensief mee verbonden (zie ook Psalm 85:11 en Psalm 119:142)...

Preekschets Johannes 12:1

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

‘Lazarus is opgewekt uit de doden’ (ègeiren ek nekroon). Dezelfde woorden komen onder andere voor in Romeinen 6:4 en 9, waar het gaat over de opstanding van Christus én ‘onze’ opstanding, zoals het hier gaat...

Preekschets Exodus 14 - Paasnacht of Paasmorgen

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

beginnen, verlost van de Egyptenaren die in de zee omkwamen. Op deze manier spreekt dezelfde Paulus in Romeinen 6 over de christelijke doop. Wie gedoopt wordt sterft en staat op met Christus. Terwijl het hele...

Geestelijke lichamelijkheid

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

hedendaagse mensen niet gemakkelijk kunnen overnemen. Dat is ook niet nodig. Elders, bijvoorbeeld in Romeinen 6, ontwikkelt Paulus een gedachtegang waar wij vermoedelijk gemakkelijker aansluiting bij kunnen...