Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

31 resultaten voor '"Romeinen 5"'.

Verzoening

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

van het Israël van die tijd een radicaal nieuwe weg opent. Verzoening doordat Christus leeft In Romeinen 5:9 lezen we van het 'bloed' van Christus en worden we naar 'verzoening' in cultische zin verwezen...

Vijand

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Israël aandoen, is in feite Gods werk (vgl. ook Ps. 44:10-15). Nieuwe Testament Mens contra God In Romeinen 5:10 zegt Paulus van zichzelf en zijn lezers dat, toen Gods Zoon stierf, er nogeen vijandige relatie...

Preekschets Lucas 23:43-44 - Stille Zaterdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hof van Eden (paradijs) expliciet ter sprake. Als epistellezing zou gekozen kunnen worden voor Romeinen 5:12w., waar de vergelijking tussen Adam en Christus uitgewerkt wordt (eventueel ook te betrekken...

Zwak, sterk

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

gelijksoortige bewoordingen over de 'zwakken', al is het woordgebruik daar wat minder consistent. In Romeinen 5:6-8 trekt Paulus een parallel tussen de 'zwakken' en de 'goddelo-zen' en 'zondaars'. God wilde...

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

nodig hebben’ (Verzet en overgave,23). Hier meldt zich Romeinen 8:28, 38, 39. En het rijtje in Romeinen 5:3-5, de verdrukking werkt volharding uit, de volharding beproefdheid, de beproefdheid hoop. Zo...

Preekschets Jesaja 42:3

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

de Kurios, de kerk? Liturgische aanwijzingen Naast de lezing van Jesaja 42 kan men denken aan: Romeinen 5:1-6 en Matteüs 12:15-21. Mogelijke liederen: Psalm 72; Gezang 41; 176; 177; 447. Uit de bundel...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden." (Romeinen 5:19). En ik denk ook aan andere woorden van Paulus: "Zoals de dood er is gekomen door een mens,...

Adam en Eva buiten de Bijbel?

M.C.A. Korpel |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

de wereld is gekomen, maar voegt er vrijwel direct achteraan: `want ieder mens heeft gezondigd' (Romeinen 5:12). We gaan niet vrijuit als mensen, en kunnen niet de schuld afschuiven op Adam en Eva. Zij zijn...

Preekschets Romeinen 1:18 - zondag in de zomer

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Het is God die vanwege Christus de gelovige rechtvaardigt en hem of haar zo in vrijheid stelt (Romeinen 5:9). Toch is daarmee de vraag van al dan niet rechtvaardig handelen voor de gelovige niet van tafel...

Zonde, goddeloosheid

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

hier van een voortgeschreden inzicht kunnen spreken. De algemeenheid van de zonde Paulus grijpt in Romeinen 5 terug op de geschiedenis van Genesis 3. 'Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen...