Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Romeinen 4"'.

Preekschets Genesis 6:4b

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

rijken. Ook Psalm 121 is een mogelijkheid. Als nieuwtestamentische lezing kan gekozen worden voor Romeinen 4:1-12. Geraadpleegde literatuur A. van Selms, Genesis, deel I (pot), Nijkerk, 1984, 4e druk, 101-104;...

Preekschets Jakobus 1:26 - 5e zondag van Pasen

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

opvattingen van Paulus en diens leer van de rechtvaardiging van de goddeloze alleen door het geloof (Romeinen 4). De Vries meent dat Augustinus hiervoor een pleidooi gevoerd heeft. Er is een rijke traditie...

Preekschets Genesis 12:1-8 - Hervormingsdag

C. Burger |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2016

de Hebreeën dat doet – dan op de zegen die via hem op alle volken vloeit. En in de brief aan de Romeinen (4, 13) beweert Paulus: ‘…niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging." (Romeinen 4: 24 en 25. Deze woorden klinken ook vaak bij de viering van het Heilig Avondmaal. Vernedering...

Want er is geen onderscheid

R.F. de Wit |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

volken is (Genesis 17:5) en daarom de vader van alle gelovigen genoemd kan worden (vgl. 4:11 en 12). Romeinen 4 cirkelt om het Schriftcitaat uit Genesis 15:6. Dit vers bevat alle woorden die in dit gedeelte...

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

J. van Amstel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

de gelovigen, wanneer zij mogen delen in wat sinds Pasen aan hen wordt geschonken, lezen wij in Romeinen 4:25. Dat is het uitgangspunt voor de schatten, die in Christus het deel zijn, niet alleen voor de...

Blijdschap, juichen, vreugde

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

is de innerlijke vreugde over de verlossing uit een uitzichtloos bestaan. Paulus noemt dit in Romeinen 4:17 een 'blijdschap door de Heilige Geest'. In zijn brief aan de Filippenzen wordt door Paulus vanuit...

Preekschets Lucas 24:5-7 - Pasen

H. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

in Jezus. Jezus ‘die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging’, Romeinen 4:25. Kenschetsen van de hedendaagse context Het tweede fenomeen dat Boonstra beschrijft is dat in...

11. Bijbels-theologische bouwstenen

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

geschiedenis van Israël in Romeinen 4:16-22 vervolgen: 'Echter niet om zijnentwil [d.i. Christus rb] alleen werd geschreven () maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend' (Romeinen 4:23v). Dit vanuit...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

15:17, is het geloof inhoudsloos en zijn mensen nog steeds onder het beslag van de zonde. Volgens Romeinen 4:25 is Christus opgewekt 'om onze rechtvaardiging'. Volgens Filippenzen 3:11 is 'Christus kennen'...