Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

45 resultaten voor '"Romeinen 12"'.

Preekschets 1 Korintiërs 12:7

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Geest hadden ontvangen ten dienste van de bouw van de tabernakel (Ex. 31:1-11; 35:30-36:7). In Romeinen 12 en in 1 Korintiërs 12 gaat het onzes inziens om natuurlijke schepselmatige begaafdheid (hoe spectaculair...

Preekschets Marcus 9:49-50

C.T. de Groot |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Zo moet het nu ook met jullie zijn, zegt Jezus. Wanneer jullie leven een offer voor God is (zie Romeinen 12:1), mag daaraan het zout niet ontbreken. Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar...

Gave, gaven, tongentaal

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

betekenis komen 'gaven' voor in drie belangrijke bijbelgedeelten (Rom. 12; 1 Kor. 12 en Ef. 4). Romeinen 12:6-8 noemt de volgende gaven: profetie, dienen, leren, zielzorg, geven (meedelen), leiding geven...

Preekschets 1 Petrus 3:8 - zondag van de zomer

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Christus gebruikt werd, is het opvallend dat verwante termen als broederliefde (philadelphia; zie Romeinen 12:10; 1 Tessalonicenzen 4:9; Hebreeën 13:1; 1 Petrus 1: 22; 2 Petrus 1:7) en het adjectief philadelphos...

Preekschets Psalm 56

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

met dit soort ervaringen omgaan? De lezingen van deze zondag - naast Psalm 56 ook gedeelten uit Romeinen 12 en Matteüs 6 - nodigen uit om op dit probleem in te gaan. De volgende punten spelen hier een rol:...

Preekschets Matteüs 7:1,2

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

waar uitdrukkelijk het oordeel aan de Heer gelaten wordt. Men denke aan Deuteronomium 32:35-36, Romeinen 12:19 en Hebreeën 10:30. Het gedeelte over het oordelen loopt via enkele bekende aforismen uit op...

Preekschets Exodus 9:10

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

rand heeft gewerkt. Wie zijn leven laat organiseren volgens het schema van zo’n samenleving (vgl. Romeinen 12:2) gaat met diezelfde samenleving ten onder. Waarom waarschuwt God zo nadrukkelijk tegen de afgoden...

Vechten in de Bijbel: license to kill?

S. Janse |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

wordt in het Nieuwe Testament geradicaliseerd. Laat het geweld maar aan God over, is de teneur. Romeinen 12:19, vlak voor hoofdstuk 13, geeft een oproep om af te zien van de wraak, want God zal vergelden...

Preekschets Filippenzen 2:5 - 3e zondag van de zomer

K. Depoortere |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

achten dan jezelf en het belang van de ander voor ogen te hebben. Dit thema vinden we eerder in Romeinen 12:10. Ook daar komt het voor in combinatie met de eensgezindheid. De betekenis van dit woord is tweeërlei...

Preekschets 1 Petrus 3:8 - zondag in de zomer

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

gevaar van huichelarij. Hij is niet de enige nieuwtestamentische auteur die dat doet, zo blijkt uit Romeinen 12:9, 2 Korintiërs 6:6, 1 Timoteüs 1:5, 2 Timoteüs 1:5 en Jacobus 3:17. Norbert Brox concludeert:...