Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

32 resultaten voor '"Romeinen 11"'.

Preekschets Romeinen 11:11

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:11 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Niet gestruikeld om te vallen... Schriftlezing: Romeinen 11:1-12 Uitleg Nog eens: voor Paulus is Jezus de Messias. Hij heeft de tora vervuld. Hij is...

Preekschets Romeinen 11:25

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:25 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Er is een goddelijk geheim... Schriftlezing: Romeinen 11:13-36 Uitleg We zagen de NBV tot nu toe veel beter de redenering van Paulus volgen dan StV...

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

R.R. Roukema |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om zich over allen te kunnen ontfermen. (Romeinen 11:32 GNB) De grotere kerken in ons land staan er getalsmatig niet goed voor, al is het beeld dat...

Preekschets Ezechiël 43:7a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

van de ballingschap en weer leven. Het thema van de opstanding van Israël snijdt Paulus aan in Romeinen 11 waarin hij principieel gezien de woorden van Ezechiël bevestigt. Verleden en toekomst van Israël...

Verwerping, verstoting

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

dat God zijn volk verstoten heeft, zie Romeinen 11:1 en 2. Dat neemt niet weg, dat juist hier een grote spanning gevoeld wordt. Immers, even verder in Romeinen 11 wordt wel over de verwerping van Israël...

Preekschets Handelingen 18:7

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

herkennen’ (W. Barnard, Stille Omgang, Brasschaat 1993, p. 432). Vandaar dat we naast Handelingen ook Romeinen 11 lezen. Uitleg In tegenstelling tot Athene was Korinte een nieuwe stad zonder traditie, een kleurrijke...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

opnieuw geboren worden als hij al oud is?’ Johannes 3:4 Aanbeloven Schriftlezingen Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes...

Geheim, raad Gods

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

daarom alle reden om God daarvoor te loven en te prijzen, zoals de apostel Paulus dit doet in Romeinen 11:33-36. Verwijzing Zie voor verwante en/of aanvullend te bestuderen woorden: wederkomst, bekering...

Het eerste hoofdstuk van de leer Over de goddelijke verkiezing en verwerping

|

Nederlandse belijdenisgeschriften |

Overig |

Publicatiejaar: 1619

alle dingen zijn uit Hem en door Hem en tot Hem; Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen (Romeinen 11:33-36). Verwerping van de dwalingen, waardoor de Nederlandse kerken een tijdlang in beroering...

14. De Heer is Israëls God

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

trouw gebleven (Romeinen 11:25vv). God zet de weg met Israël voort ook nadat kerk en synagoge een eigen weg zijn gegaan.61We blijven ook als gelovigen uit de heidenen gojiem (Romeinen 11:13).62 De woorden...