Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Psalm 86"'.

Dienst: Eerst de gave, dan de opgave

K. Staat |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Door genade alleen. Amen. Zingen: Psalm 86:2 LB Woord van vergeving: 1 Petrus 1:3 Zingen: Psalm 86:5 LB Woord om naar te leven: 1 Petrus 1:13-20 Zingen: Psalm 86:4 LB Dienst van het Woord Gebed bij...

Preekschets Psalm 98:1

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

onze mag zijn. Liturgische aanwijzingen Lezingen: Openbaring 14:1-7 en Johannes 16:5-15. Liederen: Psalm 86 en 98; Gezang 169; Tussentijds 175. ...

Preekschets Matteüs 6:10

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

sterker nog:,het gebed is daad en de geboortestond van de concrete, helpende daad (Miskotte, 50). Psalm 86 zingt: Leer mij naar uw wil te hand’len / laat mij in uw waarheid wand’len. / Voeg geheel mijn hart...

Preekschets Lucas 5:28-29

H. Pals |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Tussentijds nr. 64). Ook andere liederen van Oosterhuis zijn passend: ‘Tijd van leven’ (vl 794; melodie Psalm 86; ook als nr. 47 in Tussentijds) en ‘Lied om leven’ (vl 881; ook te zingen op de melodie van Psalm...

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

herkenbaar. Bij de liederenkeuze kan behalve aan Psalm 116 gedacht worden aan andere ‘armenpsalmen’ (Psalm 86, 113) of psalmen met het thema van redding uit de dood (Psalm 30, 118). Verder Gezang 268, 406,...

Preekschets 2 Koningen 18:3a

J. Holtslag |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

koninkrijk. Liturgische aanwijzingen Bekende psalmen die aansluiten bij het thema zijn psalm 25:2 en psalm 86:4. Ook kan gedacht worden aan het lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ (opwekking 687). Richting Hervormingsdag...

Preekschets Johannes 4:31-38

Z. de Graaf |

Areopagus IZB |

Preekschets |

zijn is een werkgemeenschap vormen met deze Zoon en Zijn Vader. Met een samengevoegd hart (zingt psalm 86). Daarin niet af te leiden, niet gestoord! Want het is etenstijd. 2. Het gesprek wordt concreter...

Preekschets Psalm 33:5b

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

het aan oerbelijdenissen van Israël, zoals verwoord in Exodus 34:6, Numeri 14:18, Nehemia 9:17, Psalm 86:15, 103:8 en 145:8. Tegenover de belijdenis van Gods trouw die de aarde draagt, staat in Psalm 33...

Preekschets Handelingen 28:30,31 - 5e zondag van de zomer

G.C. den Hertog |

PreekWijzer |

Preekschets |

over onze onzekerheden. Liturgische aanwijzingen Schriftlezing: Psalm 31 Psalm 31:1,12,15,17,19 Psalm 86:2,7 Psalm 142:1,4,6,7 Lied 146a:1,4,5 Geraadpleegd C.K. Barrett, Acts Vol. II, Ch. 15-28, (The...

Preekschets 2 Petrus 1:19 - Bevestiging van ambtsdragers

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Woord. Liturgische aanwijzingen Overige lezingen: Psalm 119:97-112; Matteüs 17:1-13. Liederen: LvdK Psalm 86:4; 111; 119:12, 17 en 40; Gezang 100; 101; 305; 313; 326; 340; 341 (!); Zingend Geloven IV, 35;...