Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Psalm 81"'.

Preekschets Psalm 81:11

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 81:11 Quasimodo geniti ‘Ik ben de heer, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen.’ Schriftlezing: Psalm 81 Het eigene van de zondag Ik heb ervoor gekozen de klassieke...

Witte Donderdag: Zijn nabijheid

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Veertien regels in Exodus 1 en de mensonterende slavernij is een feit. ‘Onder mishandeling’ (1,14 – NBG ‘51) moeten de kinderen van Israël ‘dienen’...

Witte Donderdag

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 12,(1)15-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerk(en) de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen...

Jaarlijks ritueel om door te geven

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Exodus 12,1-20, Psalm 81 en Johannes 13,1-15 Als je je aan het oecumenisch leesrooster wilt houden, klinken in de Stille Week elk jaar dezelfde lezingen. Het is een hele uitdaging om de vieringen...

Gij zult JHWH uw God alleen dienen

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Deuteronomium 5,6-21, Psalm 81 en Lucas 4,1-13 Wanneer ik de Deuteronomiumtekst van vandaag onder ogen krijg, gaan mijn gedachten terug naar de eerste plek waar ik als pastor werkzaam was. In een...

Preekschets Openbaring 5:5-7 - Beloken Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

waarop Johannes zijn visioen kreeg (1:10). De klassieke openingspsalm voor de zondag na Pasen is Psalm 81. Hoewel onzeker is of deze psalm op het Pesachfeest gezongen werd (vers 4 lijkt naar de joodse najaarsfeesten...

Kringviering: Thomas - gevoelig als een tweeling

M.Koster |

Kringvieringen |

Complete Liturgie Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

(of liturg) uitspreekt staan cursief. Orgelspel (of andere muziek) Welkom Stilte Aanvangslied: Psalm 81:1,2,4 Bemoediging en Drempelgebed Ouderling: Onze hulp is in de naam van de HeerGemeente: Die hemel...

Preekschets Haggai 1:9

M.J. Kater |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Liturgische aanwijzingen Een mogelijke extra schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10. Men zou kunnen kiezen voor Psalm 81 (de eerste van de nieuwe maand als datum van deze eerste preek van Haggai), Psalm 80 en/of 102,...

Preekschets Matteüs 4:19

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

oudtestamentische lezingen bij deze roepingsgeschiedenis gelezen worden. Mogelijke liederen: LvdK: Psalm 81:11; 119:3; Gezang 26; 47; 442; 463; Evangelische Liedbundel 207; 391. Geraadpleegde literatuur D...

Preekschets Zacharia 1:2-3

G. Herwig |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Liturgische aanwijzingen De Psalmen zijn bij uitstek de liederen van Israël. Te denken valt aan Psalm 81:12 (OB), aan Psalm 74 en 80, aan de boetepsalmen, aan LB gezang 443 en aan LB gezang 449:1, 3 en...