Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten voor '"Psalm 78"'.

Preekschets Matteüs 7:7

H.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

bijzonder geschikt voor een dergelijke dienst. Verder valt te denken aan Psalm 78 en 87 en Gezang 1, 314, 320 en 465. Psalm 78 verbindt de wereld van de groten met die van de kleinen, zowel wat de vorm...

Manna

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Testament in de volgende teksten voor: Exodus 16:15,31; Numeri 11:7; Deuteronomium 8:3,16; Jozua 5:12; Psalm 78:24; Nehemia 9:20. Het Griekse manna is in het Nieuwe Testament op een viertal plaatsen te vinden:...

Preekschets Exodus 8:1 - Epifanie

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Kikkers tasten het milieu niet aan, ook al doet de grote hoeveelheid dode kikkers de dichter van Psalm 78 spreken over ‘de kikvors die verderf bracht’. Waarom is de farao meer onder de indruk van de kikkers...

Een onverwacht feestmaal

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Romeinen 8:31-39, Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-22 en Matteüs 14:13-21 De epistellezing is onderdeel van de Romeinenlezingen (5-14) die de hele zomer beslaan (Gemeenschappelijk Leesrooster). Door de...

12.5. Ouders en kinderen

B.E. Weerd |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

grote daden aan het volgende geslacht: Exodus 12:24-28; Deuteronomium 6:6-12, 20-25; Jozua 4:19-24; Psalm 78:1-8. Voorbeelden uit het Oude Testament: Genesis 37:1-11 (Jozef); 1 Samuel 1 en 2 (enerzijds de...

Preekschets Startzondag 2019 - Psalm 66:5a en 16

J.W. van Bart |

Protestantse Kerk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Zijn volk in Kanaän. Hoe kort het hier ook wordt aangeduid, er zijn duidelijke parallellen met o.a. psalm 78, 81, 105 en 106. Psalmen die de geschiedenis van Israël bezingen. Binnen deze perikoop nemen de...

Preekschets 2 Petrus 3:18 - Bediening van de Heilige Doop

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

tuiniers aan de gang mogen gaan. Liturgische aanwijzingen Tweede lezing: Lucas 2:40-52. Liederen: LvdK Psalm 78:2; 100; Gezang 78; 158; Zingende Gezegend, 233; Evangelische Liedbundel, 280. Geraadpleegde literatuur...

Relationele hermeneutiek in de kindernevendienst

F. Bijnagte |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

vermeld dat Vygotskij Joodse wortels heeft. We herkennen in zijn benadering iets van de wens uit psalm 78:4: "Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van...

Zand

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

hier als metafoor voor de zichtbaarheid, voor buiten (Gen. 41:2-3,49). Praxis a.Liederen: Liedboek: Psalm 78; 139: 11; Gezang 30; 50; 270; 299; 326; 429; 459; Bijbel II: 45; Evangelie I: 32; II: 9; Leven:...

Kleuren

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

209; 282; 288; 290; 357; Eva II: 27; ZAD II: 2; Zingend V: 35; VI: 12; Zlicht: 2. Rood: Liedboek: Psalm 78; gezang 27; 128; 132; 154; 156; 178; 197; 337; 346; 436; Eerste: 7; Eva II: 27; Gezegend: 161; MAW:...