Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"Psalm 73"'.

26. Dood en leven na de dood

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

verbondenheid met God de strikte grens tussen leven en dood doet vervagen. Het beste wordt dit duidelijk in Psalm 73. De dichter van dit lied vindt een troostend antwoord op de vraag naar het vele oneerlijke dat hij...

31. Goed en kwaad

N. Schuman |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

het Psalter heen de vertwijfeling juist hierover nog eens in alle heftigheid op. Dat gebeurt in Psalm 73. Ook dit lied heeft in de eindcompositie heel bewust een bijzondere plaats gekregen. Het staat aan...

11. Gemeentereiniging in de nieuwe stad

|

Bijbels Theologische Artikelen |

‘visie’ Zo’n verwisseling van “oog” en “schuld” vind je ook in de Hebreeuwse en Griekse tekst van Psalm 73:7. ‘Hun schuld’: dat moet gaan over degenen uit het vorige visioen die stelen of een valse eed...

Preekschets Haggai 2:12,13

M.J. Kater |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

aantal psalmen die de heiligheid (o.a. Psalm 93 en 99) en het verlangen naar toewijding (het slot van Psalm 73, vele momenten in Psalm 119!) bezingen, ook een reeks gezangen die deze thema’s tot uitdrukking...

Preekschets - Verlies en verdriet

E. van der Veen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

diepe verbondenheid met de Heer door de diepten van het leven heen. Voor liederen valt te denken aan Psalm 73:9, Psalm 119:19, 21; Gezang 118:2, 217:4, 305:1 en 466:3. Geraadpleegde literatuur De commentaren...

Preekschets Lucas 22:43 - 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

vreugde van de overwinning wacht ons. Aanwijzingen voor de liturgie Suggesties voor liederen: Psalm 73; Psalm 91; Psalm 138. LB: Gezang 177. Weerklank (KokBoekencentrum/Stichting Weerklank, 2016): lied...

Preekschets Psalm 30:7 - Dankdag

C. van Ekris |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

een danklied of met een lied van Godsvertrouwen. Eventueel zou Matteüs 6 gelezen kunnen worden. Psalm 73 past goed in de dienst, evenals Psalm 40, 65 en 147. Verder Gezang 20, 479, 480 (Lvdk). Geraadpleegde...

Preekschets Habakuk 1:2,12

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

rechtvaardige en de voorspoed van de goddeloze, zo als dat met name bij Job en bij de dichter van Psalm 73 aan de orde komt. Het probleem heeft tallozen gekweld. Menselijkerwijs is er voor de daarmee verbonden...

Preekschets Sefanja 3:17 - Vierde Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

die Himmel auf; ik geef de voorkeur aan de vertaling van Ria Borkent boven die van Ad den Besten; Psalm 73:9, 10; T 21:1, 2, 6; Psalm 31:15, 16, 19; Gezang 260:3, 5, 6 (in gemeenten waar de melodie onbekend...

'God is in de hemel en jij bent op aarde'

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël, dat hem nabij is. Halleluja!(Ps. 148:13-14) In Psalm 73 wordt dit geruststellende beeld van de hoge, hemelse God die omziet naar zijn volk op aarde geproblematiseerd...