Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten voor '"Psalm 71"'.

Preekschets Psalm 71:3a - Oudjaar

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 71:3a Oudjaar Wees de rots waarop ik wonen. Schriftlezing: Psalm 71 Het eigene van de zondag In de meeste gemeenten is het de trouwe kern die op oudejaarsavond nog naar de kerk gaat. Er hangt hoe...

Preekschets Prediker 12:1b - Kerkdienst in het verpleeghuis

A. Parmentier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

die ouder zijn dan het Liedboek voor de kerken uit 1973. Bij Prediker 12 zou ik enkele verzen uit Psalm 71 laten zingen, in ieder geval vers 6. Andere mogelijke liederen zijn: Psalm 90 en Psalm 92 (vers...

Preekschets Genesis 24:67 - Verlies en verdriet

E. van der Veen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

en horen ze echt bij jezelf. Enkele suggesties voor liederen bij het thema troost: Psalm 56:3, 4, Psalm 71:13; Gezang 118:2; 280:1; 442:4; 454:2. Ook een mogelijkheid is Lied 322 uit Zingende Gezegend van...

Preekschets 1 Korintiërs 6:19,20

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Schriftlezingen: Hooglied 1:9-2:7; 4:1-15; 6:4-12; Marcus 10:1-12; Romeinen 8:1-11; 12:1-8. Liederen: LB Psalm 71:4, 13, 14; 139:7, 8, 9, 14; Gezang 237:1, 2, 4, 6; 258:3; 323:3, 5, 8; 434:3, 4, 5; 473:1, 2, 3...

Preekschets 1 Petrus 1:3

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

de goden niet aangeduid als ‘onze hoop’ (NIDoNTT). In Israël bad men: ‘U bent mijn enige hoop’ (Psalm 71:5). Jeremia sprak van ‘bron van hoop voor Israël’ (14:8, 17:13). Hieruit blijkt dat voor de Israëliet...

Preekschets Jeremia 20:7

J.L. Falkenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

gevallen is. Liturgische aanwijzingen Een goed begin kan een lofpsalm als Psalm 72, 1 en 4 zijn. Psalm 71 is een aardige reactie op de klacht van Jeremia 20, omdat het vergelijkbare elementen bevat maar...

Preekschets Lucas 1:48-49 - Tweede Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

OT vormen Gods machtige daden in geschiedenis (Ps. 106:21) en kosmos het object (Job 5:9, 9:10, Psalm 71:19). In Psalm 106 en Deuteronomium 10:21 hebben de woorden betrekking op de bevrijding uit de slavernij...

Preekschets Lucas 4:28-30 - Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

hoofdstuk. Geschikt voor dit thema om te zingen zijn onder meer: LB: Gezang 21; Psalm 66; GK: Gezang 90; Psalm 71. Geraadpleegde literatuur J. van Andel, Het Evangelie van Lukas, Kampen 1932Jakob van Bruggen,...

Oudste

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

mens' typeert het leven zonder Christus (vgl. Ef. 4:22; Kol. 3:9-11). Praxis a Liederen: Liedboek: Psalm 71; 92; 105; 148; Gezang 39; 132; 167; 170; 335; 341; 441; Alles IV: l; Eva I: 2; Liederen: 31; 65;...

Preekschets Psalm 70:2 - Eerste Advent

C. van Veelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

anderen God eveneens gedenken, zodat de vertaling ‘belijden, prijzen’ wordt. Zo wordt vertaald in Psalm 71:16 en Jesaja 26:13 bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook omgekeerd bedenken, als een oproep aan God...