Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 69"'.

Preekschets Handelingen 1:24

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Petrus geciteerd uit Psalm 69 en 109 (sommigen zien ook nog Ps. 41:10 op de achtergrond staan). Daarin is sprake van vervolging en omringd worden door vijanden. Het citaat uit Psalm 69 is dan al in de grond...

Preekschets Johannes 2:13-22

D. te Velde |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

meemaken moeten bij het felle, verontwaardigde optreden van hun meester denken aan het woord uit Psalm 69:10: De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. In eerste instantie gaat dit over de gloeiende...

Gal

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

verdovende, bittere stof (vgl. Midrasj Rabbah Hoogl. III,6). De versie van Matteüs herinnert aan Psalm 69:22 en heeft daarom meer dan een letterlijke betekenis: de drank is beeld van de vervulling van de...

Preekschets Johannes 2:11,22

J. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

uitvoert?” En de discipelen hebben het al aangevoeld: zo mag het huis van God niet gebruikt worden (Psalm 69). Dan is ook het antwoord van de Here Jezus duidelijk: “Breek deze tempel af, en Ik zal hem in drie...

Preekschets Psalm 70:2 - Eerste Advent

C. van Veelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

de schaapskooi en verzamelt zijn schapen weer. Maar hij denkt niet aan de herder. Zo gaat het in Psalm 69:36 over de herbouw van de steden van Juda (de schaapskooi wordt herbouwd), in het volgende vers...

Wees niet wanhopig

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

effecten kunnen zijn van het vervullen van opdrachten van de Eeuwige. ‘Ik hoopte vergeefs op mededogen’ Psalm 69 ademt de sfeer van Jeremia’s gebed. Het is een gebed om redding uit doodsgevaar: het slijk en de...

11. Bijbels-theologische bouwstenen

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

bijvoorbeeld getuige zijn van de tempelreiniging en de passie van Jezus hebben gezien, herinneren ze zich Psalm 69:10 (Johannes 2:17). In die psalm spreekt een bidder (= zender) tot God (= ontvanger) over zijn 'ijver...

Preekschets Matteüs 27:7

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

van terugkeer naar het beloofde land. Lucas ziet een heel ander schriftwoord in vervulling gaan: Psalm 69:26, een oordeelswoord (Hand. 1:20). Judas koopt volgens hem zelf de akker en verongelukt erop, vandaar...

Welbehagen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

de SV het woord 'welbehagen' heeft, terwijl de NBG-51 met 'wil' vertaalt. Tijd van het welbehagen Psalm 69 is het gebed van een dichter die ingrote nood verkeert, ja zelfs in levensgevaar, door toedoen van...

Kringviering: Groot onderhoud

S. van Dijk |

Kringvieringen |

Complete Liturgie Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

evangelist Johannes voegt daar het Bijbelcitaat aan toe: “De ijver voor uw huis zal mij verteren.” (Psalm 69: 10) Jezus schept nieuwe ruimte voor God. Het huis van mijn Vader moet geen rovershol zijn, zegt...