Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Psalm 67"'.

Preekschets: Een hachelijke onderneming

T. Hoekstra, K. van der Kamp, M. Korenromp, C. Kors, M. Wildeman |

Raad van Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Ter gelegenheid van Dankdag voor gewas en arbeid 2018 Bij Spreuken 6:1-11 (Psalm 67, Marcus 4:26-34) Spreuken 6 op dankdag lezen heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de...

Het wonder van groei en vruchtbaarheid

B. Altena |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Spreuken 6, Psalm 67 en Marcus 4:26-34 Vanouds wordt de Dankdag gestempeld door het einde van het oogstseizoen, en is deze traditie sterk aan landbouw en visserij gekoppeld. Inmiddels werken verreweg...

In 's Heren naam: Jezus

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

van Gods volk waarmee het als gezegende een teken van Gods aanwezigheid is. Toont de dichter van Psalm 67 zich van zo’n rol bewust, dat door hem te zegenen de volken God zullen loven? Wanneer het opleggen...

24. Omscholing tot pelgrim

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Loofhuttenfeest is het feest van de oogst, een feest van vrolijkheid vanwege de schepper van hemel en aarde. (Psalm 67; 96; Deuteronomium 16:13-15). 16. Dan gaat het gebeuren dat ieder die nog over is van alle volken...

Preekschets Hebreeën 11:21

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Inmiddels weet hij hoe het werkt bij de Heer en handelt hij daarnaar. Liturgische aanwijzingen Liederen: Psalm 67:1, 3; 98:1, 3; 103:1, 5, 7; 134; Gezang 457:1, 3, 4; 103. Geraadpleegde literatuur Th.C. Vriezen...

Preekschets Numeri 6:22,27

M.E. den Braber |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

volwassenen verrassende inzichten kan opleveren. Liturgische aanwijzingen Een bijpassende lezing is Psalm 67, waar de woorden van de zegen in terugkeren. Ook kun je kiezen voor Lucas 24:50, waar de handeling...

Preekschets 1 Korintiërs 15:35

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

naast de lezing uit 1 Korintiërs 15 kan voor Johannes 12:20-26 gekozen worden. Voor samenzang past Psalm 67 prachtig bij het onderwerp van de dienst (vooral het derde vers). Verder Gezang 64; 65; 199:5; 223;...

Preekschets Marcus 10:14 - Bediening van de Heilige Doop

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

mens, maar wie preken houdt en hoort, hoopt daar wel op. Liturgische aanwijzingen Het zegenlied Psalm 67 (berijmd door Nijhoff) is een passende openingspsalm. De kinderliederen awn I, 21 en Zing het Woord...

Preekschets Handelingen 17:31

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 1999

verstandigen verborgen is, maar aan kinderen is geopenbaard (Mat.11:25). Liturgische suggesties Liederen Psalm 67; 96; 98 Gezang 86; 163; 279; 300 Zingende Gezegend 81 Literatuur Commentaren van Conzelmann (Handb...

Preekschets Matteüs 20:14b - Vijfde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zijn, onder andere over de dagloner. Wie iets uit de brieven wil lezen kan Romeinen 9:14-18 kiezen. Psalm 67 haakt in op Gods zegen en genade. Psalm 87 zingt erover dat degenen 'van verre' ook een volwaardige...