Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Psalm 65"'.

Bouwstenen kringviering: zwijgen

J.C. Overeem |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

niet zonder Psalm 65. Die kan natuurlijk op heel veel manieren gezongen worden. Men kan voor de Geneefse psalm kiezen (NLB 65), maar ook andere vormen zijn heel goed denkbaar. Als psalm 65 geen plek krijgt...

Preekschets Johannes 6:11

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Liturgische aanwijzingen Aanvullende lezingen: 2 Koningen 3:38-41 en 1 Korintiërs 10:14-17. Liederen: Psalm 65:1, 4, 5; Psalm 119:59; Gezang 465:1, 2, 3; Gezang 480:1, 4, 5 (Lvdk); Gezang 210 (Tt). Geraadpleegde...

Graan en koren

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort' (Joh. 12:24). Praxis a.Liederen: Liedboek: Psalm 65; 72; Gezang 34; 64; 65; 199; 248; 479; Bijbel I; 25; Eva I: 6; 37; II: 42; Evangelie II: 6; Gezangen:...

Stilte

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

voor een persoon dan stilte' (Midrasj Rabbah, Lev. XVI,5; Misjna, Aboth 1:17). Sommigen vertalen Psalm 65:2 met: 'Stilte is uw lofzang...', wat het (cultische) belang van stilte laat zien. e Met de uitdrukking...

Preekschets Jesaja 11:5 - Tweede Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

uittocht wordt genoten. God wordt als koning bezongen die zich met omgord heeft, met heldenmoed in Psalm 65:4 en met macht in Psalm 93:1. Wie het verband tussen het beeld van de gordel van de waarheid met...

Preekschets Matteüs 6:27

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

waarom ook niet Gezang 14 of andere liederen van vertrouwen? Wie wil beginnen met een psalm kan Psalm 65 kiezen. Geraadpleegde literatuur U. Luz, Das Evangelium Nach Matthäus, ekk deel 1/1, Köln, 1985...

Kleuren

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

346; 436; Eerste: 7; Eva II: 27; Gezegend: 161; MAW: 21; Zingend VI: 14; Zleven: 41. Wit: Liedboek: Psalm 65; 68; Gezang 3; 25; 109; 113; 114; 156; 207; 283; 346; 405; 436; Alles II: 26; Geroepen: 28; Gezegend:...

Preekschets Deuteronomium 11:10-17 - Biddag voor gewas en arbeid

A.P. van Langenvelde |

Dienstenbureau Christelijke Gereformeerde Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Hij verzoening zal bewerken om daar in een herstelde relatie bij zijn volk te wonen. Denk maar aan Psalm 65 waar vruchtbaarheid en voorspoed voortkomen uit de verzoening. Wat moet Israël in Kanaän als het...

Bouwstenen kringviering: Ontregelen

T. van Prooijen |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

geschenk van God is en iedereen (ook de vreemdeling) daarin kan delen. Liedsuggesties Openingsliederen Psalm 65:1 en 6 NLB 216 Kyrie- en glorialiederen NLB 367d, 303, 304 Liederen bij de bijbellezing(en) en...

Preekschets 1 Korintiërs 15:35

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

aanwijzingen Het leesrooster geeft Joël 2:21-27 als lezing uit het Eerste Testament. Een alternatief is Psalm 65. Als een evangelielezing gewenst is naast de lezing uit 1 Korintiërs 15 kan voor Johannes 12:20-26...