Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

48 resultaten voor '"Psalm 51"'.

Vasten: een tijdje afzien of levenshouding?

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Amos 5,6-15, Psalm 51, 2 Korintiërs 5,20-6,10 en Matteüs 6,1-6.16-21 Bij Aswoensdag Het moet anders: Amos windt geen doekjes om wat hij te zeggen heeft. Zo ook hier wanneer hij de bewoners van...

Sneeuw

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

de witheid van sneeuw in positieve zin te berde wordt gebracht. Heel bekend zijn Jesaja 1:18 en Psalm 51:9 (vgl. 1 Clemens 9:4 en 18:7), waarin over zonden wordt gesproken door de tegengestelde vergelijking...

Preekschets 2 Samuël 12:7 - Kerkdienst met gevangenen

H.R. Hummelen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

vier keer terugbetalen. David komt tot zijn mea culpa in vers 13. Hier ritueel uitgedrukt, maar in Psalm 51 lezen we Davids getuigenis. De diepte van deze getuigenis kan niet genoeg ondergaan worden. (Zie...

Zelfkennis en nederigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

God te overtuigen van zijn eigen gerechtigheid, komt de tollenaar niet verder dan het citeren van Psalm 51: ‘Wees mij genadig...’ Hij vindt het zelfs niet nodig om God te herinneren aan wat er in zijn leven...

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Psalm 42; Psalm 43. Als God protesteert tegen scheefgroei in je leven, of in je geloof: Psalm 50; Psalm 51 In alle urgentie aankloppen bij God-dichtbij-ons. Psalm 16; Psalm 130; het lied ‘Ontsluit, o Heer...

Preekschets Lucas 5:20b

A.P. Berensen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Gezang 460:1 houdt genezing en vergeving dicht bij elkaar en past daarom goed. Hetzelfde geldt voor Psalm 51:4. Geraadpleegde literatuur Een beknopte, maar complete toelichting op ‘farizeeën en wetgeleerden’...

Preekschets Romeinen 2:11, 23, 24

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

blijft temidden van de leugenachtige mensheid (Psalm 116) en waarin God overwint in zijn oordelen (Psalm 51). Dit betekent twee dingen, namelijk dat God de eschatologische rechter is en dat zijn oordeel waarheidsgetrouw...

Preekschets Psalm 50:14,23

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

lukt dat heel goed. Als glorialied is Gezang 434 heel geschikt; wie kiest voor verootmoediging Psalm 51:6, 7 als schuldbelijdenis laten zingen en Psalm 66:5 na de lezing van de geboden. Verder denk ik...

Varken of zwijn

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

als hij heeft gekregen zwijgt hij weer' (Brief van Barnabas 10:3). Praxis a.Liederen: Liedboek: Psalm 51; 80; 101; Gezang 129; 175; 238; 323; 337; 449; 481; Evangelie I; 15; 45; Gezegend: 57. b.Poëzie:...

35. Rein en onrein

M. Oosterhuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Juda. Ook in de wijsheidsliteratuur en in de poëzie komt dit thema aan de orde. David zinspeelt in Psalm 51:9 op het reinigingsvoorschrift in Numeri 19 in verband met de verontreiniging door het contact met...