Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Psalm 43"'.

Preekschets Exodus 10:22-23

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Deze zondag is genoemd naar de introïtus uit Psalm 43: ‘Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.’ Deze zondag wordt ook ‘passiezondag’ genoemd. Psalm 43 is een bede om bescherming, om licht in tijden...

Preekschets 2 Kronieken 33:13a

C.E. Lavooij |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

recht is typerend voor heel de Schrift, maar is zeker ook een grondtoon in het boek der Psalmen. In Psalm 43 klinkt deze schreeuw vanuit de benauwde ruimte van een mensenhart dat zich omringd weet door vijanden...

Preekschets Openbaring 9:6

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

lijden terug; dit wordt uitgedrukt in de kleur paars. Traditioneel klinkt er een roep tot God vanuit Psalm 43 om recht te doen. De bazuinen in Openbaring klinken, waaruit naar voren komt dat God recht verschaft...

Preekschets Jeremia 29:7

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

jullie bloei.’ Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 Het eigene van de zondag Zondag Judica onderstreept met Psalm 43 het lijden van de rechtvaardige. In deze wereld heeft de rechtvaardige een zware stand. Dat geldt...

Preekschets Lucas 22:29,30

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

22:24-30 Het eigene van de zondag De naam van deze zondag, Judica, verwijst naar de roep om recht in Psalm 43:1. Het accent ligt op het oordeel, en juist in deze weken naar Pasen toe beseffen we dat dat een...

Preekschets Matteüs 15:27

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

rechtvaardigheid die zal geschieden. De naam van deze zondag is ontleend aan het eerste vers van Psalm 43: ‘Verschaf mij recht, o God.’ Het vervolg in de Nieuwe Bijbelvertaling verbindt deze psalm nog sterker...

Preekschets Genesis 22:14

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

in de veertigdagentijd. Dat neemt niet weg dat het lijdensmotief op deze zondag zeer aanwezig is. Psalm 43 klinkt: ‘Doe mij recht... ’. Zowel Abraham als Isaak zou de woorden in de mond genomen kunnen hebben...

Preekschets Exodus 9:13-35

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

worden wel de passiezondagen genoemd. De eerste van deze twee heeft de naam Judica gekregen, naar Psalm 43: ‘Verschaf mij recht’. Vanouds werd op deze zondag uit Johannes 8: 46-59 gelezen over het onrecht...

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

schriftlezing een selectie uit Romeinen 8. Hoeveel duisternis kan mijn geloof hebben? Psalm 42; Psalm 43. Als God protesteert tegen scheefgroei in je leven, of in je geloof: Psalm 50; Psalm 51 In alle...

Preekschets 1 Johannes 2:28

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

mensen in reactie op de prediking van Johannes vragen: wat moeten we doen?) Mogelijke liederen: Psalm 43, 82, 126; Gezang 75, 78, 280, 298. Verder Tussentijds 50 en uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow:...