Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten voor '"Psalm 37"'.

Preekschets Psalm 37:3

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 37:3 Tweede zondag na Pinksteren Vertrouw op de Heer en doe het goede. Schriftlezing: Psalm 37:1-11(40) Uitleg Psalm 37 is te rekenen tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Waaijman nam hem op...

Zachtmoedigheid

E. Brink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

(Jes. 61:1) en de verslagene van geest, die beeft voor Gods woord (Jes. 66:2). Verwachtingsvol In Psalm 37 roept David op niet jaloers te zijn op het succes van goddelozen en zich niet kwaad te maken over...

Bloemen

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

vergaan met alles wat hij onderneemt' (Jak. 1:9-11; vgl.1 Petr. 1:24). Praxis a Liederen: Liedboek: Psalm 37; 90; 102; 103; 107; 110; Gezang 13; 39; 132; 157; 234; 323; 330; 397; 460; 463; 466; 479; 488; Bijbel...

Man

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

de strijd die op gezette tijden ontbrandt, staat hij zijn mannetje. Praxis a Liederen: Liedboek: Psalm 37; 40; 88; 127; Gezang 9; 34; 46; 81; 86; 88; 91; 173; 179; 180; 198; 214; 400; 407; 469; 489; 490;...

Preekschets 2 Koningen 18:32c

J. Holtslag |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

aanwijzingen Tijdens de dienst kan uit het liedboek van Israël gezongen worden psalm 25:1en 5; psalm 31:1; psalm 37:2; psalm 62:1,4,5; psalm 84:6 Uit het Liedboek voor de kerken kan gedacht worden aan LB 314:1;...

Preekschets Lucas 12:37

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

naar kruis. Gezang 172: ‘een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd’ (waken en dienen). Psalm 85; Psalm 37. Geraadpleegde literatuur Joachim Jeremias (Die Gleichnisse Jesu, 1970); François Bovon (ekk). Zie...

Preekschets Genesis 26:6

W.F. Schormans |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zou 2 Timoteüs 3:14-4:8 kunnen dienen, waar Paulus de jonge Timoteüs een richting wijst. Liederen: Psalm 37; 84:3,4; 105:1,2,3,4; Gezang 51; 78:1,2,3 (LvdK). Gebruikte literatuur D. Dieckmann, Segen für Isaak...

Preekschets Jeremia 32:25 - Vierde Advent

R.F. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

lezing kunnen fungeren. Uit het lb: naast de adventsliederen (zoals Psalm 130 en Gezang 125) ook Psalm 37 (God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren), Psalm 85 (God brengt een omkeer in het lot van...

Preekschets Genesis 4 - 2e zondag van Pasen

H.C. Mijnders |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

liturgie Lezingen Genesis 4, 1-15, 1 Timotheüs 6, 17-19 en Matteüs 25, 34- 40. Psalmen en liederen Psalm 37, 73, 82. NLB 272, 828, 991, 995 en 1012. Geraadpleegde literatuur H.G.L. Peels, God en geweld in...

Geloof, ongeloof, vertrouwen

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Veelzeggend is het slot van Psalm 33, vooral wanneer het contrast - zoals verwoord in de eerste verzen van Psalm 37 - verdisconteerd wordt. Uiteindelijk zijn we volstrekt op God aangewezen, die zijn plannen doorzet...