Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

35 resultaten voor '"Psalm 33"'.

Preekschets Psalm 33:5

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 33:5 Misericordia Domini Van de trouw van de heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Specifiek het vijfde vers van deze psalm heeft ook de tweede zondag van de...

Preekschets Psalm 33:5b

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 33:5b Misericordia Domini Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Psalm 33 is in de kerkelijke liturgie nauw verbonden met de tweede zondag...

Preekschets Matteüs 6:9a

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:9a Rogate Bid daarom als volgt:Onze Vader in de hemel Schriftlezingen: Matteüs 6:5-14; Psalm 33 Het eigene van de zondag Het is de zesde zondag van Pasen. De naam ‘Bidt’ is niet ontleend aan de...

Wachten op kracht uit de hemel

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jeremia 32,36-41, Psalm 33,1-11, Openbaring 5,6-14 en Lucas 24,35-48 Psalm 33 zingt de lof Gods. Zijn trouw vervult de aarde (33,5b), wat Hij beraamt, blijft (33,11b). Zo zingen mensen zich in een...

Preekschets Handelingen 3:26

J.H. Hamoen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Handelingen 3:17-26 Het eigene van de zondag Deze derde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 33, die Gods goedertierenheid bezingt met liederen en instrumenten. De lezing uit Handelingen 3 sluit...

Preekschets Openbaring 3:10-11 - 3e zondag van Pasen

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

gerechtigheid de hele aarde. Sprekend is de naam van deze zondag Misericordia Domini, ontleend aan Psalm 33:5: misericordia Domini plena est terra. In het Missaal van 1570 en verwante leesroosters (Luthers...

Preekschets Psalm 147:12 - Israëlzondag

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

elk met een opwekking om de Here te loven. We kunnen in deze hymne verwantschap beluisteren met Psalm 33 en 104 en ook met Jesaja 40-55 en 56vv. Net als in onze psalm wordt in deze hoofdstukken van het...

De doortocht door de dood naar het leven

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

wij ooit ten volle beseffen wat het betekent om uit Gods genade te leven? Bij Genesis 1:1-2,3, Psalm 33:6-9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-11, Exodus 14:15-15:3 en Jesaja 54:4-14 ...

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Aanvullende lezing: Psalm 30 (graf én leven) en Matteüs 28:16-20 (doopbevel en belofte). Liederen: Psalm 33:1, 7 en 8; Gezang 63 (Lvdk); Gezang 64 en 78 (Tt). Geraadpleegde literatuur Karl Barth, De brief...

20. Getekend en hoopvol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

(NBV). Hij is blijkens de uitkomst van zijn strijd met de vijanden in het gelijk gesteld en gered. (Psalm 33:16). En zo doet hij zijn intocht in Jeruzalem. Sommige vertalingen zien nu ook de koning zelf als...