Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Psalm 30"'.

Preekschets Psalm 30:7 - Dankdag

C. van Ekris |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 30:7 In mijn overvloed dacht ik: nooit zal ik wankelen. Schriftlezing: Psalm 30 Het eigene van dankdag Het eigenlijke doel van deze eredienst is dat wij toekomen aan het danken. Dankbaarheid is...

Verlangen naar het licht van de verrijzenis

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Gods trouw en toewending tot zijn volk zijn uiteindelijk steeds sterker dan zijn toorn. Ook in Psalm 30 wordt dit verwoord. In Jesaja 55,1-11 verschijnen de trouw van God en zijn vergevende toewending...

En de hemel is de aarde, ze vallen samen zonder grens

R. Smit |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Op een aantal plekken lijkt wel sprake te zijn van een terugkeer uit de sjeol, zoals in Psalm 30:4. Hier gaat het echter om iemand die bijna dood was, en dus bijna in de sjeol beland was. ...

Preekschets Psalm 115:17,18 - Stille zaterdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ordening heeft kan veel ruimte gemaakt worden voor lezingen die de stilte van het graf ook duiden: Psalm 30, 49, 88, 94. Die psalmen kunnen ook gezongen worden. Zie ook Lvdk Gezang 195. Tegelijk mag in deze...

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

gediend met de dooptheologie van Paulus binnen de gemeente. Liturgische aanwijzing Aanvullende lezing: Psalm 30 (graf én leven) en Matteüs 28:16-20 (doopbevel en belofte). Liederen: Psalm 33:1, 7 en 8; Gezang...

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

worden aan andere ‘armenpsalmen’ (Psalm 86, 113) of psalmen met het thema van redding uit de dood (Psalm 30, 118). Verder Gezang 268, 406, 454 en paasliederen als Gezang 216 en 217 (Lvdk). Geraadpleegde literatuur...

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

het leven en bij het naderen van de dood in praktijk gebracht wordt. Chasidiem In 1 Samuël 2:9, Psalm 30:5 en 31:24 wordt 'gunstgenoten' vertaald. Dit woord is een weergave van chesed, in onze vertalingen...

Overredingstrategieën in Hethitische, Babylonische en Israëlitische gebeden

P. Sanders |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

prijzen vanwege zijn grote daden en zal zich Gods goedheid dan niet meer herinneren. Ook in Psalm 6 en Psalm 30 brengt een individu deze ‘pleitgrond’ onder woorden (6:6; 30:10).44 De ‘pleit- grond’ wordt daar...

17.9. Nu al genezing?

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

‘Uitleg’ worden veel teksten en passages genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Numeri 21, 2 Koningen 20, Psalm 30, 103, Jesaja 38 en Jakobus 5. Veel passages in de Evangeliën handelen over genezingswonderen, bijvoorbeeld...

Nacht

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

soms tergende spanning tussen avond en morgen, tussen verderf en redding vinden we in onder meer Psalm 30:6; 90:6; Ezechiël 24:18. h.Veelzeggend zijn de tijdsaanduidingen rond Jezus' dood en verrijzenis...