Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

76 resultaten voor '"Psalm 25"'.

Preekschets Psalm 25:6

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:6Denk aan uw barmhartigheid, HEER,aan uw liefde door de eeuwen heen. Schriftlezing: Psalm 25:1-13 (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig dagen...

Preekschets Psalm 25:15

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Schriftlezing: Psalm 25:14-21 (22) (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig...

De zondvloed en Gods alternatief: Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 9:8-17, Psalm 25:1-10, 1 Petrus 3:18-22 en Marcus 1:12-15 De Genesislezing gaat over de regenboog als teken van Gods belofte aan mensen en dieren: Ik zal het nooit meer zo doen. Maar als in...

Preekschets Matteüs 10:39

R. Brouwer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

10:34-39 Het eigene van de zondag ‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer’, luidt het keervers uit Psalm 25 voor de derde zondag in de veertigdagentijd: oculi mei (vs. 15). De rechte weg vinden zij die op...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Schriftlezing: Lucas 14:1-24 Het eigene van de zondag Zondag Oculi is genoemd naar de woorden in Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer’. In de derde zaligspreking die we tegenkomen in het...

Preekschets Deuteronomium 28:8

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

missen. God zegent ons niet in de voorspoed en het vrij zijn van angst en zorgen. In de berijmde Psalm 25 staan de regels: ‘Wie het heil van Hem verwacht / zal het ongestoord verwerven, / en zijn zalig...

Preekschets Johannes 4:7 - 3e zondag van de veertigdagentijd

P. van Midden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Johannes 4:1-26 Het eigene van de zondag Deze zondag ‘Oculi’ ontleent zijn naam aan de vaste psalm, Psalm 25:15: ‘Mijn ogen zijn vast op de Heer gericht.’ De zondag lijkt minder karakteristiek dan de twee...

Preekschets Exodus 6:1-9 en 28-7:7

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Zondag Oculi Deze zondag is genoemd naar de beginwoorden van het introïtusgezang voor deze week, psalm 25: 15: ‘Oculi mei semper ad Dominum’ (Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer). Het alternatieve...

Preekschets Jeremia 6:16

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Liturgische aanwijzingen Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 11:20-30 of 28-30. Te zingen liederen: Psalm 25; 32; 48; 65; 80; 106; Gezang 174; 175; 177. ...

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

beoefening van de vroomheid. Woorden Het woord 'vroomheid' komt slechts één keer voor in de SV, en wel in Psalm 25:21. 'Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U'. De NBG-51 gebruikt dit woord...