Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

63 resultaten voor '"Psalm 22"'.

De lofzang, niet de wanhoop heeft het laatste woord

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 22 en Matteüs 27,45-54 Als Psalm 22 gekozen wordt als schriftlezing, lijkt het me niet goed om de laatste tien verzen weg te laten zoals het rooster suggereert. Ten eerste omdat de psalm een...

Goede Vrijdag

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Wie een aantal jaargangen van De Eerste Dag doorbladert, zal ontdekken dat voor deze dag elk jaar dezelfde teksten ingeroosterd staan. De lezer die met deze pagina...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

eindigen. Deze gedachte is niet plausibel. De andere keren dat rond de kruisiging gespeeld wordt met Psalm 22 (27:35, 39, 41, 43), wordt de lofzang er immers ook niet bij betrokken. Ook de relativering dat...

Gestorven

J.P. Strietman |

Credo |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

op het dieptepunt van zijn lijden op de lippen neemt, vinden we daar terug in de openingszin. Of Psalm 22 echt van David is of niet, doet niet ter zake. Wie vraagt daarnaar, als hij door de koortsige ogen...

Goede Vrijdag: Ecce Homo

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 In Johannes’ weergave van het lijden en sterven van Jezus zijn thema’s verweven uit de andere lezingen: Jezus als...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

intocht met zang uit Psalm 118 en de minachtende en spottende houding van hoofdschuddende mensen (Psalm 22) aan de voet van het kruis. Dat contrast laat zien waartoe een mens in staat is: eerst superenthousiast...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Bij Exodus 12,1-28 of Exodus 12,21-28, Hosea 6,1-6, Psalm 22 en Johannes 18,1-19,42 Drie teksten zetten vandaag de toon voor de lezing van de Johannespassie. Exodus 12 zet de grondtoon, direct nadat...

Preekschets Johannes 12:32

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

12:32 Rogate ...en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. Schriftlezing: Psalm 22:23-32; Johannes 12:20-36 Het eigene van de zondag Op de zondag voor Hemelvaart denken we na over...

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

vereist! Je zou kunnen denken aan de volgende indeling: Stilte bij binnenkomstBemoediging Zingen Psalm 22:1,4,8 Gebed Marcus 14:1-11 Gezang 178:1, 2, 3 Marcus 14:12-21 Tussentijds 160 Marcus 14:22-31 Bijv...

Preekschets Marcus 15:1 - 5e zondag van de veertigdagentijd

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

krijgen juist weinig aandacht. Van de kruiswoorden van Jezus heeft Marcus alleen de verwijzing naar Psalm 22: Eloï, eloï, lama sabachtani? - mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij? Het is de smartelijke...