Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Psalm 16"'.

Preekschets Psalm 16:11

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 16:11 Elfde zondag na Pinksteren U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Schriftlezing: Psalm 16 Het eigene van de zondag...

Preekschets Psalm 16:10 - 3e zondag na Pasen

N. Scholten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Psalm 16:10Lezing: Psalm 16 Zie ook Kindermoment & tienermoment bij de 3e zondag van Pasen (specifiek bij deze preekschets...

Wat David schouwde is geschied aan Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 16, Handelingen 2,22-32 en Matteüs 28,1-10 Psalm 16 fungeert als een opstandingspsalm in Handelingen 2, in de rede van Petrus. Het gaat om de woorden van vers 10 van de psalm: ‘Want U geeft...

Kindermoment & tienermoment bij de 3e zondag van Pasen

W.T.V. Verhoeven |

PreekWijzer |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

Zie ook Dit kinder- en tienermoment past bij Preekschets Psalm 16:10 - 3e zondag na Pasen. Kindermoment Thema: Over goede ideeën. En hoe je samen een goed idee kunt hebben. Binnenkort is het feest.De...

De doortocht door de dood naar het leven

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

wat het betekent om uit Gods genade te leven? Bij Genesis 1:1-2,3, Psalm 33:6-9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-11, Exodus 14:15-15:3 en Jesaja 54:4-14 ...

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

je leven, of in je geloof: Psalm 50; Psalm 51 In alle urgentie aankloppen bij God-dichtbij-ons. Psalm 16; Psalm 130; het lied ‘Ontsluit, o Heer, voor U ons hart’. God-altijd-dichtbij: het lied ‘Op bergen...

Preekschets Handelingen 2:33 - Pinksteren

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

opstanding is zo onderdeel van God heilsplan. Opnieuw volgt een bijbels bewijs, nu van de opstanding. Psalm 16 is vanouds messiaans uitgelegd, en ook Petrus voegt zich daarbij. David profeteert (vs. 30) en het...

Preekschets Openbaring 9:20

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

zondag, met name het tweede couplet kan in combinatie met de lezing uit Openbaring gezongen worden. Psalm 16:2 en 135:8, 9 refereren aan de afgoden van menselijke makelij. Gezang 86:6 en 396:3 passen ook bij...

Meetsnoer

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

'maat' (komt van de stam mdd, 'meten'): 2 Samuël 8:2; Amos 7:17; Micha 2:4-5; Zacharia 2:1[5]; Psalm 16:6; 78:55. Een andere woord is qanèh, letterlijk 'stok van riet'; samen met middah duidt het 'meetstok'...

Lied, psalm

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

het Oude Testament worden de psalmen geciteerd. Petrus, in zijn betoog op de Pinksterdag, haalt Psalm 16 aan als bewijs van Jezus' opstanding, Psalm 132 als verwijzing naar Gods eed om iemand uit Davids...