Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten voor '"Psalm 150"'.

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

B. den Butter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Psalm 150 Oudjaar Alles wat adem heeft, loof de Heer. Schriftlezing: Psalm 150 Het eigene van de dienst Rond de jaarwisseling kijken we terug op het jaar dat voorbijging en zien we vooruit naar het jaar...

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

K. van den Berg |

Areopagus IZB |

Preekschets |

Psalm 1 de goede weg (de ‘Halechah') van Gods geboden. Dat is een gezegende weg, ook voor 2012. Psalm 150 is een groots slotakkoord van het Psalmenboek. Nu zou voor menig kerkganger dit té uitbundig kunnen...

Preekschets Johannes 20:19-23 - Pinksteren

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

moet en kan gecombineerd worden met andere perikopen, beelden en liederen, zoals Genesis 2:7 en Psalm 150, waardoor het beeld van het blazen, van de adem extra nadruk krijgt. Geest of pneuma komt van de...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

(bijvoorbeeld Psalm 146 en Psalm 147) of op welke manier de Heer geloofd moet worden (bijvoorbeeld Psalm 150). Maar Psalm 148 roept alles en iedereen op om te loven, van hoog tot laag. Want dat is de beweging...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

paasevangelie (Marc. 16,1-8) en de viering van de tafelgemeenschap, uitlopend op het samen zingen van Psalm 150. In oorsprong trok men heel veel tijd uit voor de lezingen tijdens de wake. Na de lof van het licht...

Preekschets Matteüs 9:2

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

onvoorwaardelijk ingaat op ons vertrouwen. Liturgische aanwijzingen Epistellezing: Romeinen 8:10-17. Liederen: Psalm 150; Gezang 158:1, 2, 3; 219:1, 2, 3; 259; 444; 465:1, 2; 477. Geraadpleegde literatuur Commentaren...

Preekschets Spreuken 12:10

H. Poot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Joel 1:15-20. Bij de liederen denke men aan Psalm 8 en 148. In de synagoge weerklinkt op deze dag Psalm 150: Alles wat adem heeft, loof de HEER. Bij de gezangen valt te denken aan Gezang 480. Een suggestie...

Preekschets Lucas 2:10

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

moet niet te liefelijk klinken; het zou in mineur gespeeld kunnen worden. Psalm 107:1, 9, 10 en Psalm 150 passen goed in het tweede gedeelte van de dienst, evenals Gezang 141 en Gezang 26. Het ‘Ere zij...

Preekschets Johannes 6:21 - Openbare belijdenis van het geloof

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

de ‘witte vreemdeling’. Bid daarom in goed vertrouwen: Hij zal er zijn. Liturgische aanwijzingen Psalm 150, berijmd door Nijhoff, zet de feestelijke toon van de dienst. In het tweede couplet verlaat de berijming...

Preekschets Daniël 3:16-18

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

moeten denken aan instrumentale muziek, maar ook aan een soort koorzang. Het is het tegenbeeld van Psalm 150, waar het Halleluja van de gemeente begeleid wordt door tal van instrumenten. De sanctie die aan...