Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Psalm 145"'.

De klankrijke wereld van de psalmen

Th. Booij |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

aandacht geven aan een grotere structuur aan het eind van het psalmboek. Ik neem Psalm 145 als uitgangspunt. Psalm 145, een ‘lofzang van David’ op het koningschap van JHWH, is een acrostisch gedicht: elke...

Verzamel je schatten in de hemel

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Prediker 2,20-26, Psalm 145 en Matteüs 6,19-23 Het gedeelte uit Prediker opent met de woorden ‘Vertwijfeling beving me’. Deze woorden sluiten naadloos aan bij het huidige crisisgevoel. Te midden van...

In het spoor van Jesaja

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

(Gr.: dektos – 4,19). Ieder die in het leven gebukt gaat, kijkt daar vol verlangen naar uit. Met Psalm 145 en andere psalmen kunnen we het met hen zingen (vgl. ook 1 Sam. 2,1-10; Luc. 1,46-55). Ook de profeten...

Preekschets Jona 4:2

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

2:13 (vgl. ook Joël 2:14 met Jona 3:9). Soortgelijke opsommingen onder andere in Exodus 34:6 en Psalm 145:8-9. De precieze plaatsing van 4:5-11 (dat een toelichtende verklaring bij Jona’s reactie in 4:2-3...

De Geest van God die bevrijdt

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

brengt de opdracht met zich mee om de vrijheid te bewaren. Om waarachtig beeld van God te worden Psalm 145 beschrijft verschillende aspecten van Gods bevrijdend handelen: Hij steunt die gevallen zijn, Hij...

Preekschets Johannes 11:40

J. van Amstel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Jezus zegt: ‘nu, midden in het leven kun je Gods heerlijkheid zien en daarvan getuigen en nu al met Psalm 145 zingen van deze heerlijkheid’. Zo laat Hij zien, kort voordat Hij in Jeruzalem gekruisigd wordt...

Preekschets Psalm 104:30

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

de hemel, we ontvangen het als van God afkomstig. Vers 27 en 28 vertonen veel overeenkomst met Psalm 145:15-16. De andere kant is dat wanneer God zijn aangezicht verbergt, de mensen bezwijken van angst...

Preekschets Deuteronomium 11:10-17 - Biddag voor gewas en arbeid

A.P. van Langenvelde |

Dienstenbureau Christelijke Gereformeerde Kerken |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

nood verlicht, Gij opent uwe hand, en al wat leeft vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. Psalm 145 vers 5 (berijming 1967) Is dat niet beklemmend, afhankelijk zijn? Nee, want je bent niet overgeleverd...

Preekschets Psalm 103:17-18 - Nieuwjaar

W. Dekker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

op unieke wijze gestalte geven en daarmee de trouw van en aan de Eeuwige bevestigen. Woorden uit Psalm 145, met name vers 4 en vers 13, kunnen dienen als openingswoorden in een dienst die het karakter van...

Preekschets Matteüs 10:19,20

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

als ons het zwijgen wordt opgelegd. Liturgische aanwijzingen Epistellezing: 2 Korintiërs 5:16-21; Psalm 145:1, 6; Gezang 427:1, 2, 8; 441:2, 6, 7; 456; 481:1,2,3. Geraadpleegde literatuur Zie bij 5 februari;...