Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

83 resultaten voor '"Psalm 119"'.

Preekschets Psalm 119:1

C. Sloots |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Psalm 119:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de heer, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Schriftlezing: Psalm 119:1-8 Uitleg Psalm 119 is de...

Preekschets Psalm 119:19 - Vreemdelingschap

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Psalm 119:19 Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. Schriftlezing: Psalm 119:17-24 Het eigene van deze themadienst Een levende gemeente zal behoefte hebben aan een bijbelse...

Preekschets 2 Petrus 1:19 - Bevestiging van ambtsdragers

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

benadrukt de relevantie van het leven bij het Woord. Liturgische aanwijzingen Overige lezingen: Psalm 119:97-112; Matteüs 17:1-13. Liederen: LvdK Psalm 86:4; 111; 119:12, 17 en 40; Gezang 100; 101; 305;...

Preekschets Lucas 17:1

L.H. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

reflexieve vertaling (‘let op elkaar’) is ook mogelijk. Het ‘zeven keer daags’ uit vers 4 herinnert aan Psalm 119:164 en legt aldus een verband tussen het proces van inkeer en vergeving enerzijds en de lof van...

Preekschets Johannes 7:37-39

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

uit het binnenste van de gelovende mens. Jezus doelt kennelijk op bijvoorbeeld Jesaja 58:11 en Psalm 119:171. Dat is pas ware levensvreugde! Daar is het Loofhuttenfeest nog niets bij! Let op: ‘Rivieren...

Kindermoment Herkenning - Helpen

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Testament vinden we op diverse plaatsen terug dat gehoorzaamheid en vriendschap bij elkaar horen (Psalm 119, 63.79). Ook in het hellenistische beeld van vriendschap zien we deze verbondenheid met de ander...

Alfa en Omega

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

gewicht toekennen aan de bijbelteksten waarvan de verzen alfabetisch gerangschikt zijn: onder meer Psalm 119; Klaagliederen 1-4; hoofdstuk 5 sluit daarbij aan met het aantal verzen dat gelijk is aan het aantal...

Bouwstenen kringviering: In Gods naam verbonden

B. Altena |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor Kringviering |

Publicatiejaar: 2018

voor deze viering is gekozen, komt daardoor des te beter uit. Liedsuggesties Openingsliederen Psalm 119: 31-34, behorende bij de 3e zondag van de herfst: NLB Psalm 119a, Psalm 8; Morgenlied, bijvoorbeeld...

Preekschets Romeinen 6:11

P. Visser |

Areopagus IZB |

Preekschets |

als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus - Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om...

Parabels

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

hebben, zoals de parabels ons vertellen. Hier vindt de Matteüslezing aansluiting bij de strofen uit Psalm 119. De mens belijdt daarin dat hij heeft te staan in het verbond en dat hij heeft te handelen naar...