Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

46 resultaten voor '"Psalm 118"'.

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zijn...

Jubel bij Jezus’ intocht

L. van den Bogaard |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

het slot van Psalm 118 wordt gelezen. In de eerste plaats wordt bijna nooit een psalm gelezen. Psalmen worden gewoonlijk gezongen. Het woord zegt het al: een psalmos is een lofzang. Psalm 118 valt zeker...

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Johannes 20,1-18 ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die grote daden worden door hem nooit zomaar verteld...

Hoeksteen

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

38:6, 'even pinnah, 'steen van de hoek'; Jeremia 51:26, 'even lepinnah, 'steen voor een hoek'; Psalm 118:22, rosj pinnat, 'hoofd van de hoek'; Jesaja 19:13; 28:16; Zacharia 10:4. Met pinnot zijn in Richteren...

Bij

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

14:8). Bijen zijn vooral vanwege de honingproductie belangrijk. Aan de beeldspraak van onder andere Psalm 118:12 ligt de ervaring met het steken door bijen ten grondslag. Discutabel is of de wesp in Exodus...

Preekschets Jesaja 8:23 - Eerste Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

hoofdlezing Jesaja 8:11-9:6 resoneert op diverse manieren in andere bijbelgedeelten, waaronder Psalm 118. Voor een NT-lezing ligt Matteüs 4:12-17 voor de hand. Maar ook Johannes 8:12-20 is mogelijk: het...

Jezus: het ware Israël en de hoeksteen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

einde der wereld’ (Pascal). Jezus citeert ten slotte uit het grote Hallel van de Pesach-avond (Psalm 118), dat bevrijdingsfeest waaraan Gods volk zijn identiteit ontleent. Hier is ook Jezus’ eigen identiteit...

Looft den Heer gaat nooit verloren!

S. de Vries |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

stemmen met de lof van Israëls God. Wat in deze psalm zo bondig uitgezegd wordt, wordt in de volgende Psalm 118 nader uitgewerkt en ingevuld: hoor de mens (of misschien de Mens) die op zijn weg de bevrijding...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

komen en het kruis van Golgotha. Uitleg Het is een contrast: de feestelijke intocht met zang uit Psalm 118 en de minachtende en spottende houding van hoofdschuddende mensen (Psalm 22) aan de voet van het...

Preekschets 1 Petrus 2:4-5

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Petrus heeft het over de steen die geselecteerd is voor de bouw, zoals deze steen in Jesaja 28:16 en Psalm 118:22 ook genoemd wordt. De levende steen is afwisselend gebruikt voor het Woord van God en Jezus Christus...