Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Psalm 105"'.

Preekschets Psalm 105:7

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 105:7 Cantate Hij is de Heer, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde. Schriftlezing: Psalm 105 Het eigene van de zondag De nadruk op Gods wonderdaden als basis voor geloof en dienst...

Wat doen wij met ‘het woord’ van God?

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

uit je mond weggesneden (7,28). Bittere woorden spreekt de profeet. Op adem komen en verdergaan Psalm 105 zingt alsof Jeremia niet geklonken heeft. Hij nodigt. Denkt, doet beroep op zijn naam, maakt zijn...

Preekschets Matteüs 18:19,20

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

4:9-12 Uit de belijdenisgeschriften: Heidelbergse Catechismus zondag 18 v. en a. 47 en 49. Liederen: Psalm 105:2 en 3 (o.b.); 131; 133:3 (o.b.); 143:2 en 10 (o.b.); 149:3 en 5; Gezang 313; 317:2; 323:1, 6, 7;...

Preekschets 1 Korintiërs 8:6a

A.A. Prosman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

kruis. Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Efeziërs 4:1-7. Liederen: Psalm 105:5; 17; 18; 107:2; 119:5, 7; Gezang 103; 291; 448 (LvdK). Geraadpleegde literatuur Hans Conzelmann...

Preekschets Deuteronomium 26:1a

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

geschreven liederen, ook de ballade van de dolende ridder. Voorts valt te denken aan het slot van Psalm 105, Gezang 302 (Lvdk) en de Gezangen 365 en 763 (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk). Geraadpleegde...

Preekschets Genesis 50:20

F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

geeft als duiding dat Jozef wordt afgevoerd vanwege zijn jaloerse broers; dit in tegenstelling tot Psalm 105 waar Jozef afdaalt naar Egypte om zijn volk later te kunnen te redden. Precies in die verstrengeling...

Preekschets Lucas 1:68 - Vierde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Liturgische aanwijzingen Omdat Zacharias Gods trouw centraal stelt, kan naast Lucas 1:67-80 ook Psalm 105 gelezen worden (in ieder geval vs. 1-15). Liederen: LB Psalm 146; Gezang 67, 124 en 169. Geraadpleegde...

Preekschets Startzondag 2019 - Psalm 66:5a en 16

J.W. van Bart |

Protestantse Kerk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

66: 2 en 8 Oude Berijming (2 en 6 Nieuwe Berijming) verbonden aan de verkondiging. Daarnaast zou Psalm 105 de gemeente kunnen bepalen bij het zingen over Gods grote daden. LB 7 trekt een mooie lijn naar...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

geciteerd is het feestelijk binnendragen van de ark van het verbond in de tempel. Daarbij wordt ook Psalm 105:1-15 aangehaald waarin de uittocht wordt bezongen. Kraus denkt dat de psalm gebruikt is bij de viering...

Preekschets Marcus 4:23

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

1:1-3 hier prachtig bij aansluit en de betekenis verdiept. Mogelijke liederen: Psalm 119:40 en Psalm 105; Tt 118 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’; Gezang 1 en 481. Geraadpleegde literatuur Marie H...