Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Psalm 100"'.

Preekschets Psalm 100

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 100 Twaalfde zondag na Pinksteren Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Schriftlezing: Psalm 100 Het eigene van de zondag Of je kunt of mag preken...

Preekschets Psalm 100:3a

R. de Jonge |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

het: de Heer is God. Schriftlezing: Psalm 100 Het eigene van de zondag Van deze tweede ‘groen-gekleurde’ zondag is niet zoveel exceptioneels te zeggen. ….. Psalm 100 is een van de lezingen in het Oecumenisch...

Preekschets Psalm 100 - Bevestiging van ambtsdragers

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Johannes 3:22-36; Romeinen 12:1-8; 1 Timoteüs 4:6-16. Liederen: Psalm 84:1, 3, 5 (OB); 134 (OB); LvdK Psalm 100; 118:9, 10; Gezang 48:4, 9, 10; 303; 305. Geraadpleegde literatuur Th.L. Haitjema, De Heidelbergse...

Wie is toch deze?

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Psalm 100 en Johannes 10,22-30 Het opschrift boven het Johannesevangelie zou kunnen zijn: Wie is toch deze? In feite is dit ook de vraag die de synoptici beheerst, maar bij Johannes ligt het er wel...

Preekschets Lucas 7:7

J.T. Nielsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

kunnen herhalen tussen kerk-mensen en niet-kerkelijken. Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Psalm 100; 1 Thessalonicenzen 5: 14-25; Psalm 98:1, 3, 4; LB 158, 326, 328. Geraadpleegd J.T. Nielsen,...

Preekschets Matteüs 5:13a: christen-zijn op je werk

C. Hendriks |

Centrum voor geloof en werk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

aanbeveling Exodus 20 te lezen. NLB 838 ligt voor de hand, maar ook NLB 1010. Uit Hemelhoog: HH 399. Psalm 100, 127, 128 (NLB/LB). Passend is het lied ‘Gebed voor de werkdag’ van de CD ‘Vreugde van mijn hart’...

Preekschets 1 Samuël 10:2a

E. Lensink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

geholpen wordt. Liturgische aanwijzingen Om te beginnen een vrolijke en uitbundige lofpsalm zoals Psalm 100, 149 of 150; een Gloria waarin Hanna’s lied doorklinkt: ‘Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw...

Preekschets Marcus 6:41 - Viering van het Heilig Avondmaal

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Marten Micron’s Christelicke Ordinancien (1554; ed. W.F. Dankbaar 1956). Verder is te denken aan: Psalm 100; Gezang 57, 249, 324, 446, 488; awn I,19; DB I, LG tafelgebed 40 (Didachè). Een goudmijn van avondmaalsliederen...

Preekschets Exodus 8:12

L.W. de Graaff |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

koninklijk domein. Vandaar dat in Psalm 99 de aarde wordt opgeroepen te sidderen voor Gods almacht en in Psalm 100 om te juichen voor de HEER. Geraadpleegd Flavius Josephus, Joodsche Historiën, boek II, hoofdstuk...

Preekschets Deuteronomium 6 - Israëlzondag

J.E. van Maanen-Witteveen |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

krijgt. Het leven in al zijn facetten moet geheiligd worden in alle vreugde volgens de woorden van Psalm 100 ‘Dient de HERE met blijdschap’. Aandachtspunten voor actualiteit - Verbinding tussen liturgie in...