Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

75 resultaten voor '"Psalm 1"'.

Preekschets Psalm 1:1 - Nieuwjaar

B. den Butter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Psalm 1:1 Nieuwjaar Gelukkig de mens. Schriftlezing: Psalm 1 Uitleg In de traditie wordt Psalm 1 wel gezien als een voorrede op de hele psalmenbundel. In dit lied wordt in gecomprimeerde zin gevonden...

Boom aan levend water

B. Siertsema |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

‘lied van de twee bomen’ is geen hertaling of bewerking van psalm 1. Het is op het eerste gezicht zelfs nauwelijks herkenbaar als een lied bij psalm 1. Hier staan niet de rechtvaardige en de goddeloze tegenover...

Over de levensboom - Christus en zijn kruis

R. ten Hoopen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

spreekt Hieronymus (rond 390) al over de gelovigen als bomen en over Jezus als levensboom (Homilie op Psalm 1). De verbinding tussen het kruis van Jezus en de levensboom vinden we al bij Justinus de Martelaar...

Geitensater en runderzoon

A. Jobsen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en teleurstelling op. Enthousiasme bij het lezen van Psalm 1 en van Psalm 139; maar ook de teleurstelling bij het lezen van Genesis 22. In Psalm 1 is immers inclusief vertaald: ‘de mens’. De ‘goddelozen’...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

uitdrukking ‘opstanding van de rechtvaardigen’ is onderdeel van de Joods-farizese denkwereld. In Psalm 1:5 leest de masoretische tekst dat de goddeloze niet zal ‘staan’ in het oordeel, terwijl de lxx leest...

Gelukkig wie vreugde vindt in de Tora van de Eeuwige

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Deuteronomium 6,1-9, Psalm 1 en Matteüs 22,34-46 Met de gave van de Tora op Sinai, bemiddeld door Mozes, werden de stammen van Israël tot één volk verbonden met de Eeuwige, met als opdracht licht...

Preekschets Psalm 150 - Oudjaar

K. van den Berg |

Areopagus IZB |

Preekschets |

laatste Psalm te lezen en op de eerste dag van het nieuwe jaar Psalm 1. Dat laatste werk ik hier niet verder uit. Kort gezegd wijst Psalm 1 de goede weg (de ‘Halechah') van Gods geboden. Dat is een gezegende...

Signalement van de goddeloze

E. van den Brink |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2008

De welgelukzalige man aan het begin van psalm 1 is talloze malen afgebeeld. Maar zelden zijn tegenhanger, de goddeloze in zijn raad, het consilium impiorum van de grondtekst. De westelijke middeleeuwers...

Preekillustraties: Kiezen

|

PreekWijzer |

Preekillustraties |

Publicatiejaar: 2017

wijsheid Kiezen voor wat waardevol is,is niet zozeer een kwestie van je aan de regels houden. Psalm 1 leert ons dat het gaat om vruchtbaarheid, die optreedt wanneer je je wortels uitstrekt naar waar...

Preekschets Lucas 2:19 - Oudjaar

H.C. van der Meulen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

aanwijzingen Als oudtestamentische lezing valt te denken aan Psalm 1 en als epistellezing aan 1 Johannes 2:3-6. Te zingen liederen uit LvdK: Psalm 1; 139; Gezang 133:13, 14, 15; 146:3, 4, 5, 6; 481:1; Tt nr...